Yhteystiedot

KAUPUNGINTALO

Kanalinranta 3, 26100 RAUMA
Tekninen toimiala 2. krs
laitoksen johtaja Seppo Heikintalo
seppo.heikintalo@rauma.fi
puh. 044 534 4620

TOIMISTO

Pumpputie 2, 26660 RAUMA

verkostoinsinööri Jarmo Kylä-Kause
– tonttiliittymät ja liittymäsopimukset
– LVI-tarkastukset
– rakennuttaminen
jarmo.kyla-kause@rauma.fi
puh. 044 534 1956

kunnossapitomestari Samuli Loutti
– vesijohtoverkosto
– vesitorni
samuli.loutti@rauma.fi
puh. 044 533 6909

putkimestari Vesa-Pekka Viitanen
– viemäriverkosto
– jätevedenpuhdistamo
vesa-pekka.viitanen@rauma.fi
puh. 040 197 5502

verkostomestari Oili Järvi
– kunnossapitoryhmä
oili.jarvi@rauma.fi
puh. 044 431 4152

laboratorionhoitaja Elina Lainio
elina.lainio@rauma.fi
puh. 044 793 3619

laboratorionhoitaja Tiina Lautakari
tiina.lautakari@rauma.fi
puh. 044 793 3617

VERKOSTOJEN KUNNOSSAPITO

– Vesijohtoverkoston kunnossapito
puh. 044 534 1960
– Viemäriverkoston kunnossapito
puh. 0400 723 141
– Vesimittarien asennus
puh. 044 534 1959
– Tonttijohtojen asennus
puh. 044 534 1958

VESILAITOS

Äyhönjärventie 16, 26660 RAUMA

Valvomo puh. 044 793 3616

käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama
– raakaveden hankinta
– talousveden valmistus
– laboratorio
juho-pekka.erama@rauma.fi
puh. 040 519 9637

JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Maanpääntie 2,  26820 RAUMA

käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama
– jäteveden käsittely
– jäteveden pumppaus
– laboratorio
juho-pekka.erama@rauma.fi
puh. 040 519 9637

VERKOSTON KARTOITUS

Tekninen toimiala, Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

maanmittausteknikko Tapani Kuromaa
– verkostokartta ja mittaus
tapani.kuromaa@rauma.fi
puh. 044 793 4441

LASKUTUS

Konsernipalvelut, Talousohjaus
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

puh. 044 403 6109
laskutus.vesi@rauma.fi