Yhteystiedot

VIKAPÄIVYSTYS (24/7)

Vesijohto- ja viemäriverkostojen vikapäivystys
puh. 02 822 0522

POSTIOSOITE

Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

TOIMISTO (käyntiosoite)

Pumpputie 2, 26660 RAUMA

 

liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki
– hallinto
– liittymäsopimukset
– rakennuttaminen
jukka.vastamaki@rauma.fi
puh. 040 558 4210

kunnossapitomestari Samuli Loutti
– vesijohtoverkosto
– vesimittarit
– vesitorni
samuli.loutti@rauma.fi
puh. 044 533 6909

putkimestari Vesa-Pekka Viitanen
– viemäriverkosto
– jätevedenpuhdistamo
– liittymislausunnot
– LVI-suunnitelmien vastaanotto
vesa-pekka.viitanen@rauma.fi
puh. 040 197 5502

verkostomestari Oili Järvi
– kunnossapitoryhmä
oili.jarvi@rauma.fi
puh. 044 431 4152

laboratorionhoitaja Elina Lainio
elina.lainio@rauma.fi
puh. 044 793 3619

laboratorionhoitaja Tiina Lautakari
tiina.lautakari@rauma.fi
puh. 044 793 3617

VERKOSTOJEN KUNNOSSAPITO

– Vesijohtoverkoston kunnossapito
puh. 044 534 1960
– Viemäriverkoston kunnossapito
puh. 0400 723 141
– Vesimittarien asennus
puh. 044 534 1959
– Tonttijohtojen asennus
puh. 044 534 1958

VESILAITOS

Äyhönjärventie 16, 26660 RAUMA

Valvomo puh. 044 793 3616

käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama
– raakaveden hankinta
– talousveden valmistus
– laboratorio
juho-pekka.erama@rauma.fi
puh. 040 519 9637

JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Maanpääntie 2,  26820 RAUMA

käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama
– jäteveden käsittely
– jäteveden pumppaus
– laboratorio
juho-pekka.erama@rauma.fi
puh. 040 519 9637

LASKUTUS

Konsernipalvelut, Talousohjaus
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

puh. 044 403 6109
laskutus.vesi@rauma.fi