Oppilaaksi musiikkiopistoon

OPPILASVALINNAT 2020

Ilmoittautuminen kevään 2020 oppilasvalintoihin tehdään 1.-30.4.2020 osoitteessa rmo.eepos.fi

 

PUHALLINORKESTERIKOULU

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 puhallinorkesterikouluun tehdään 1.-30.4.2020 osoitteessa rmo.eepos.fi

 

MUSIIKKILEIKKIKOULU, SOITINVALMENNUS JA KANTELERYHMÄT

Musiikkileikkikoulun, soitinvalmennuksen ja kanteleryhmiin ilmoittautuminen tehdään 1.-31.5.2020 osoitteessa rmo.eepos.fi

 

 

OPETUS

Perustason ja musiikkiopistotason oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilaan on osallistuttava musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisten musiikin yleisten oppiaineiden opetukseen (musiikin perusteet).

Mikäli oppilas opiskelee solistista pääainetta muussa oppilaitoksessa, on hänen mahdollista saada Rauman musiikkiopistossa solistista sivuaineopetusta. Opintojen edellyttämässä vaiheessa oppilaat ovat lisäksi velvollisia osallistumaan yhteismusisointiin.

Säestykseen soveltuvien soitinten (piano, kitara, harmonikka) opetukseen tulee sisältyä myös vapaan säestyksen opetusta. Solistinen sivuaine, muut opinnot sekä osallistuminen muuhun opetukseen ovat vapaaehtoisia.

Solistisen sivuaineoikeuden myöntää rehtori tapauskohtaisesti kuultuaan opettajaa ja oppilasta.

Oppitunneilla saadun opetuksen lisäksi musiikkiopiston oppilaan on hyvä syventää musiikillista yleissivistystä ja muiden taiteiden tuntemista käymällä oppilasilloissa, konserteissa ja taidetapahtumissa.

 

Musiikkiryhmät:

Rauman poikasoittokunta
Uusia, kaikenikäisiä soittajia otetaan syksyllä. Lukukausimaksut: piirimaksu 135 €/lukukausi (sisältää musiikkiopiston opettajan ryhmätunnin, 15 min/soittaja sekä orkesterin), pelkkä orkesterimaksu 50 €/lukukausi.

Lapsikuoro Minidina
7-12 -vuotiaille lapsille (tytöt ja pojat). Kokoontuminen kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Nuorisokuoro Melodina
12-19 -vuotiaille nuorille. Kuoro harjoittelee Rauman lukion tiloissa kerran viikossa. Johtaja Paula Kuusisto. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi. Kuoroon voi pyrkiä koko toimintakauden ajan.

Rauman poikakuoro
Rauman Poikakuoroon ovat tervetulleita kaikki yli 6-vuotiaat laulamisesta pitävät pojat! Harjoitukset pidetään kerran viikossa musiikkiopiston alasalissa. Kuoroon ei ole pääsykokeita, ja mukaan voi tulla milloin vain lukuvuoden aikana. Kuorossa laulaa tällä hetkellä 22 poikaa ja nuorta miestä ikähaitarilla 7-16 v. Kuoroa johtavat yhteistyössä Niiki Nuutinen ja Timo Katila. Kuoromaksu on 50 € / lukukausi. Lisätietoja kuoronjohtajalta: niiki.nuutinen@rauma.fi

Musiikkileikki- ja kanteleryhmät
Musiikkileikkiryhmiä 0-7 -vuotiaille. 5-7 -vuotiailla käytössä 5-kieliset kanteleet. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Soitinvalmennus
6-9 -vuotiaille suunnatussa soitinvalmennusryhmässä opiskellaan musiikillisia perusvalmiuksia laulaen, liikkuen ja soittaen rytmi- ja laattasoittimia, kanteletta ja nokkahuilua. Lukukausimaksu on 120 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Musiikin hahmottamis-aineet
Voit myös ilmoittautua musiikin hahmottamisryhmiin, mikäli niistä löytyy valmiustasoosi sopivia, vapaita paikkoja. Lukukausimaksu on 70 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

 

Lukukausimaksut
Sivistysvaliokunnan päätöksen (70 § / 20.6.2018) mukaiset Rauman musiikkiopiston lukukausimaksut ovat nähtävissä täällä.

 

Kuoroihin otetaan uusia laulajia!

Voit mennä kuoroon osallistumalla harjoituksiin. Kuorojen harjoitusajat ja paikat:

  • Rauman poikakuoro maanantaisin klo 16.30-18.00 musiikkiopiston alasalissa
  • Minidina tiistaisin klo 15.30-17.00 musiikkiopiston alasalissa
  • Melodina keskiviikkoisin klo 15.00-16.15 Rauman Lyseon lukion musiikkiluokassa