Oppilaaksi musiikkiopistoon

OPETUS

Perustason ja musiikkiopistotason oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilaan on osallistuttava musiikkiopiston opetusohjelman mukaisten musiikin yleisten oppiaineiden opetukseen (musiikin perusteet).

Mikäli oppilas opiskelee solistista pääainetta muussa oppilaitoksessa, on hänen mahdollista saada Rauman musiikkiopistossa solistista sivuaineopetusta. Opintojen edellyttämässä vaiheessa oppilaat ovat lisäksi velvollisia osallistumaan yhteismusisointiin.

Säestykseen soveltuvien soitinten (piano, kitara, harmonikka) opetukseen tulee sisältyä myös vapaan säestyksen opetusta. Solistinen sivuaine, muut opinnot sekä osallistuminen muuhun opetukseen ovat vapaaehtoisia.
Solistisen sivuaineoikeuden myöntää rehtori tapauskohtaisesti kuultuaan opettajaa ja oppilasta.

Oppitunneilla saadun opetuksen lisäksi musiikkiopiston oppilaan on hyvä syventää musiikillista yleissivistystä ja muiden taiteiden tuntemista käymällä oppilasilloissa, konserteissa ja taidetapahtumissa.

 

Ilmoittautuminen oppilasvalintoihin ja lukuvuoden 2017-2018 musiikkileikkikouluun, soitinvalmennukseen ja puhallinorkesterikouluun

Oppilasvalintoihin ilmoittautuminen on 1.3.-30.4.2017 lomakkeella, jonka löydät täältä. Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisajan eikä em. ajan jälkeen ilmoittautuminen ole mahdollista.

Tutustu myös oppilasvalintojen ohjeeseen.

Musiikin varhaiskasvatuksen ryhmiin (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) sekä puhallinorkesterikouluun ilmoittautuminen on 1.3.-30.4.2017. Ilmoittautuminen tehdään ao. lomakkeella, jonka löydät täältä.

 

Musiikkiryhmät:

Rauman poikasoittokunta
Uusia, kaikenikäisiä soittajia otetaan syksyllä. Lukukausimaksut: piirimaksu 130 €/lukukausi (sisältää musiikkiopiston opettajan ryhmätunnin, 15 min/soittaja sekä orkesterin), pelkkä orkesterimaksu 50 €/lukukausi.

Lapsikuoro Minidina
7-12 -vuotiaille lapsille (tytöt ja pojat). Kokoontuminen kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Johtajana on Kerttu Rapala. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Nuorisokuoro Melodina
12-19 -vuotiaille nuorille. Kuoro harjoittelee Rauman lukion tiloissa kerran viikossa. Johtaja Paula Kuusisto. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi. Kuoroon voi pyrkiä koko toimintakauden ajan.

Rauman poikakuoro
Poikakuoroon voivat osallistua yli 6-vuotiaat pojat. Harjoitukset kerran viikossa musiikkiopiston alasalissa. Johtaja Niiki Nuutinen. Kuoromaksu on 50 €/lukukausi.

Musiikkileikki- ja kanteleryhmät
Musiikkileikkiryhmiä 0-7 -vuotiaille. 5-7 -vuotiailla käytössä 5-kieliset kanteleet. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Soitinvalmennus
6-9 -vuotiaille suunnatussa soitinvalmennusryhmässä opiskellaan musiikillisia perusvalmiuksia laulaen, liikkuen ja soittaen rytmi- ja laattasoittimia, kanteletta ja nokkahuilua. Lukukausimaksu on 120 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

Musiikin perusteet
Voit myös ilmoittautua musiikin perusteiden ryhmiin, mikäli niistä löytyy valmiustasoosi sopivia, vapaita paikkoja. Lukukausimaksu on 70 €. Tiedustelut musiikkiopistolta.

 

Lukukausimaksut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen (70 § / 19.10.2016) mukaiset Rauman musiikkiopiston lukukausimaksut ovat nähtävissä täällä.

 

Kuoroihin otetaan uusia laulajia!

Voit mennä kuoroon osallistumalla harjoituksiin. Kuorojen harjoitusajat ja paikat:

  • Rauman poikakuoro maanantaisin klo 16.30-18.00 musiikkiopiston alasalissa
  • Minidina tiistaisin klo 15.30-17.00 musiikkiopiston alasalissa
  • Melodina keskiviikkoisin klo 15.00-16.30 Rauman Lyseon lukion musiikkiluokassa