Hyvinvointia arjesta

Rauman kaupunki edistää ja mahdollistaa kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta poikkihallinnollisella yhteistyöllä, jossa verkostona ovat hyvinvointialue, järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset, yritykset ja muut yhdyspinnat sekä yhteistyökumppanit.

Hyvinvointityön kannustimena toimii HYTE -kerroin, jonka prosessi- ja tulosindikaattorit määrittävät hyvinvoinnin rahallista valtionosuutta. Hyvinvointitiedolla johtaminen tukee palveluiden suunnittelua, kehittämistä, arviointia ja johtamista. Päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin kehittäminen lisää osaltaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Perhe patikointiretkellä, jossa lapset istuvat vanhempiensa olkapäillä.

Hyvinvointityössä syksyllä 2024

Vk 35 Harrastusviikko
Vk 37 Liikenneturvallisuusviikko
Vk 40-41 Seniorien viikot
Vk 45 Ehkäisevän päihdetyön vk
Vk 47 Lapsen oikeuksien vk

Ministadion ja pojat.