Taimen Raumanjoessa.

Ympäristönsuojelu

Puistot ja metsät

Viheralueilla pyritään luomaan viihtyisä, virikkeellinen ja historialliset arvot huomioon ottava kaupunkiympäristö. Suunnittelu perustuu asemakaavassa esitettyihin linjauksiin. Puistojen ja viheralueiden yleissuunnittelu tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Suunnitelmat hyväksyy tekninen valiokunta. Kaavoitettuja puistoja on noin 600 hehtaaria, josta rakennettuja on noin 60 hehtaaria ja loput ovat taajamametsiä.