Kanalin kunnostus

Rauman Kanali on vuosien saatossa pahasti rehevöitynyt. Samalla vesimäärä Kanalissa on vähentynyt, mikä on tuonut haasteita koneelliselle niitolle. Tilanteen parantamiseksi Kanalia syvennetään ensimmäisessä vaiheessa ruoppaamalla. Kanali ruopataan kahdessa osassa vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Rauman Kanali.