Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Rauman kaupunkistrategian 2030 mukaisesti tavoitteenamme on hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset sekä lisätä Rauman kaupungin pitovoimaa. Erityisesti painopiste on asetettu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin yhdessä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunkistrategia sisältää kahdeksan sitä konkretisoivaa ohjelmaa, joista yksi on hyvinvointiohjelma. Sen avulla ohjataan, koordinoidaan ja kehitetään raumalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistämiseksi tehtävää työtä.

Hyvinvointiohjelma muodostaa kaupungin ja sen eri yhdyspintojen kanssa yhteisen palvelukonseptin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden strategian painopisteet.

Hyvinvointiohjelma 2030

Hyvinvointiohjelma on hyvinvoinnin edistämisen ja strategisen johtamisen työväline ja sen tehtävänä on myös edistää kaupungin tiedolla johtamista hyvinvointitaloudellisempaan suuntaan.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvinvointiohjelman kokouksessaan 24.4.2023.

Pöytäkirjat

Lisätietoja antaa

  • Kuusio Kristiina

Ehkäisevä päihdetyö

Liikunta