Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Rauman kaupunkistrategian 2030 mukaisesti tavoitteenamme on hyvinvoivat, aktiiviset  ja osallistuvat kuntalaiset sekä lisätä Rauman kaupungin pitovoimaa. Erityisesti painopiste on asetettu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin yhdessä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa. Rauman kaupunki edistää ja mahdollistaa kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta poikkihallinnollisella yhteistyöllä, jossa verkostona ovat hyvinvointialue, järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset, yritykset ja muut yhdyspinnat sekä yhteistyökumppanit.  Hyvinvointityö on vahvasti poikkihallinnollista, kaikilla toimialoilla tapahtuvaa työtä, mikä koostuu monista pienistä toimenpiteistä kuntalaisille arjen toimintaympäristöissä

Kaupunkistrategia sisältää kahdeksan sitä konkretisoivaa ohjelmaa, joista yksi on hyvinvointiohjelma. Sen avulla ohjataan, koordinoidaan ja kehitetään raumalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistämiseksi tehtävää työtä.
Hyvinvointiohjelma muodostaa kaupungin ja sen eri yhdyspintojen kanssa yhteisen palvelukonseptin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden strategian painopisteet.

Hyvinvointiohjelma 2030

Hyvinvointiohjelma on hyvinvoinnin edistämisen ja strategisen johtamisen työväline ja sen tehtävänä on myös edistää kaupungin tiedolla johtamista hyvinvointitaloudellisempaan suuntaan. Hyvinvointityön kannustimena toimii HYTE -kerroin, jonka prosessi- ja tulosindikaattorit määrittävät hyvinvoinnin rahallista valtionosuutta.  Hyvinvointitiedolla johtaminen tukee palveluiden suunnittelua, kehittämistä, arviointia ja johtamista. Päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin kehittäminen lisää osaltaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvinvointiohjelman 2030. kokouksessaan 24.4.2023.

Asuminen on tärkeä osa kaupunkilaisten hyvinvointia

Rauman kaupunki tarjoaa kaikille raumalaisille maksutonta asumisneuvontaa. Asumisneuvonnassa selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa asumiseen liittyviä kysymyksiä ja ohjataan oikea-aikaisten palveluiden piiriin.

Väestötieto

Väestötietoihin voi tutustua Rauman kuntakortin avulla.

Terve Kunta -verkosto

Rauman kaupunki on osa Terve Kunta -verkostoa. Terve Kunta -verkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Terve Kunta on osa kansainvälistä WHO European Healthy Cities -verkostoa.

Rauman kaupungin erityispiirteet

Rauman kaupunki sijaitsee Satakunnan eteläosassa Selkämeren itärannalla. Rauman erityispiirteitä ovat kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta, hyvin säilynyt puutaloalue Vanha Rauma ja pronssikautinen hautaröykkiöalue Sammallahdenmäki.

Rauma on aktiivinen yrittäjyys- ja teollisuuskaupunki. Kaupunkifestivaali Pitsiviikko houkuttelee kaupunkiin runsaasti matkailijoita.

Kuntalaisten hyvinvoinnin lähtökohdat ovat elinvoimainen työllisyystilanne, aktiivinen kulttuuri- ja matkailupalvelutarjonta, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä laaja valikoima harrastusmahdollisuuksia.

Rauman kaupungin strategiassa koko yhteisön tavoitteena on hyvinvoiva Rauma. Hyvinvointiohjelma kokoaa keskiset hyvinvointi-indikaattorit ja linjaa hyvinvointijohtamisen painopistealueita ja käytäntöjä. Ohjelmaa arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia.