Rauman vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, seurata vammaisten tarpeiden kehitystä, edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.

Neuvostoon kuuluu kuusi vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä. Sihteerinä toimii järjestökoordinaattori.

Vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja toimikaudella 2023–2024

Puheenjohtaja

Jari Laiho, Satakunnan Syöpäyhdistys ry

Jäsenet

Helinä Ellä, Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry, varapuheenjohtaja
Ritva Parjanen, Aivovammayhdistys ry
Kirsti Lindström, Tules ry
Matti Vainio, Rauman ILCO ry
Helena Pullinen, Rauman AVH-kerhot
Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja
Janne Rantala, neuvoston vastuuhenkilö, kokouksen sihteeri, järjestökoordinaattori

Muistiot

Muita muistioita voi kysyä vammaisneuvoston sihteeriltä.

Lisätietoja antaa

  • Rantala Janne