Mitä on esiopetus?

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Lapsi menee esiopetukseen noin vuosi ennen koulun alkua. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on ilmaista ja lapsi saa esiopetuksessa lounaan.

Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä, esiopetusaika yleisemmin klo 9–13.
Esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä ja päiväkodeissa. Kaupungin esiopetuksen lisäksi esiopetusta antaa Rauman Freinetkoulu.

Esiopetuksessa lapsi oppii liikkumalla, leikkimällä ja kokeilemalla. Lapselle tehdään esiopetuksessa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Esiopetus on lain mukaan velvoittavaa ja huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan (Perusopetuslaki 26 a§). Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa. Ilmoittautumiskirje sisältää huoltajatunnuksen luomiseen tarvittavan avainkoodin sekä ohjeet. Tunnuksen teon jälkeen Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa rauma.inschool.fi.

Mikäli ilmoittautumisesta herää kysymyksiä, yhteyttä tulee ottaa varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, puh. 040 172 9455 tai varhaiskasvatus@rauma.fi.

Esiopetuspaikan valinta

Ilmoittautumisten jälkeen Rauman kaupunki osoittaa lapselle esiopetuspaikan. Useimmissa tapauksissa se on lähinnä lapsen kotia sijaitseva esiopetuspaikka, mutta ei kuitenkaan aina, esim. jos ilmoittautuneita on enemmän kuin esiopetuspaikkoja. Tärkeää on merkitä ilmoittautumisessa myös toissijainen vaihtoehto ja lisätiedoissa on ilmoitettava mahdollinen erityissyy, jolla on vaikutusta esiopetuspaikan osoittamiseen.

Yksityinen Rauman Freinetkoulu tekee itse omien esioppilaidensa valinnat, mutta päätös esiopetuspaikasta tulee kaupungilta.

Esiopetukseen ottamisen perusteet

Esiopetuksen ottamisen perusteet tärkeysjärjestyksessä silloin, kun hakijoita on enemmän kuin esiopetuspaikkoja:

  • lapsikohtaiset terveydelliset erityissyyt, joista vaaditaan asiantuntijalausunto. Terveydelliset erityissyyt tulee merkitä ehdottomasti ilmoittautumisen lisätietoihin.
  • matka esiopetuspaikkaan on mahdollisimman lyhyt
  • lapsen ja perheen muu erityinen olosuhde, joka on esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä saatettu esiopetuksen järjestäjän tietoon ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Lapsen esiopetuspaikaksi voidaan osoittaa muu kuin lähinnä kotia oleva esiopetuspaikka, jos:

  • lapsi tarvitsee vuorohoitoa
  • lapsen terveydentila tai muu erityinen syy sitä edellyttää ja huoltaja on saattanut asian esiopetuksen järjestäjän tietoon ilmoittautumisen lisätiedoissa.
  • lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Ilmoittautumisajan jälkeen voi ilmoittautua vain sähköisellä lomakkeella. Esiopetuspaikkatoive voidaan ottaa huomioon vain, jos kyseisessä esiopetuspaikassa on tilaa.

Päätökset esiopetuspaikoista

Esiopetuspaikat on myönnetään sivistysvaliokunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti. Ensisijainen esiopetuspaikka on lapsen osoitteen mukaan määräytyvä lähin esiopetuspaikka. Esiopetuspaikka voi olla muu kuin edellä mainittu, jos lapsella on terveydellinen erityissyy tai vuorohoidon tarve. Erityissyy tulee ehdottomasti olla mainittu ilmoittautumisen yhteydessä.

Lapsi pitämässä isää kädestä kiinni.

Esiopetuskuljetus

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täytyy varhaiskasvatuspaikkaa hakea erikseen. Lapsi ei siirry päivän aikana paikasta toiseen, vaan varhaiskasvatus on samassa paikassa kuin lapsen esiopetus. Esiopetusaika on ilmainen, mutta varhaiskasvatusaika on maksullista.

Asiakasmaksulomakkeessa kysytään, montako tuntia lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Tunteihin tulee laskea varhaiskasvatusaika ilman esiopetusta. Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä. Yleensä esiopetusaika on kello 9–13.

Vanhemmat ilmoittavat varhaiskasvatusajat sähköisesti eAsioinnissa.
Lapsen päivän pituus voidaan ilmoittaa yhdessä osassa, esimerkiksi kello 8–15. Ohjelma vähentää ajasta esiopetuksen ajan, joka on 4 tuntia. Tällöin maksetaan vain varhaiskasvatusajasta, joka esimerkkitapauksessa on 3 tuntia.