Ikäihmisten neuvoston tehtävät

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa.

 • Kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa.
 • Toimii kanavana aloitteiden esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja lausunnoissa päätöksentekijöille.
 • Seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää suunnittelua ja kehitystä.

Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä, ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Ota yhteyttä

 • Rantala Janne

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2021–2024

 • Ulla Antola, Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
 • Muisto Peräntie, Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
 • Orvokki Toivonen, Lapin Eläkkeensaajat ry
 • Tuomo Grundström, Rauman Eläkeläiset ry
 • Eija Sand, Rauman Eläkkeensaajat ry
 • Seija Jumppanen, Rauman Kansalliset Seniorit ry
 • Leea Hiltunen, Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry, puheenjohtaja
 • Sirpa Koponen, Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
 • Irma Suonpää, Rauman Rintamaveteraanit ry
 • Keijo Jokila, Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry / Seniorit
 • Riitta Leppäkoski, Rauman Seudun Senioriopettajat ry
 • Seppo Valtonen, Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
 • Sinikka Ringbom, Rauman Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset ry
 • Kalle Leppikorpi, kaupunginhallituksen edustaja
 • Janne Rantala, kaupungin edustaja, ikäihmisten neuvoston vastuuhenkilö, kokouksen sihteeri, järjestökoordinaattori

Ikäihmisen neuvoston muistiot

Muita muistioita voi kysyä ikäihmisten neuvoston sihteeriltä.