Saavutettavuusseloste

Rauma.fi- ja Visitrauma.fi-verkkosivustojen saavutettavuus

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Rauma.fi- ja Visitrauma.fi -verkkopalveluissa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivustojen saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Seloste koskee Rauma.fi- ja Visitrauma.fi-verkkosivustoja.

Verkkopalveluista vastaa Rauman kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut. Sivustojen tekninen toteuttaja on Valu Digital Oy. Saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti SiteImprove-työkalulla.

Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Rauma.fi- ja Visitrauma.fi-sivustot täyttävät suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sivustoilla on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. Tarkemmat tiedot täydennetään tälle sivulle myöhemmin.

Sosiaalisen median kanavat

Rauman kaupungin sosiaalisen median kanavissa saavutettavuus otetaan huomioon niiltä osin kuin se on kussakin kanavassa mahdollista. Muun muassa videot pyritään tekstittämään ja kuviin liittämään vaihtoehtoiset tekstit.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.1.2022. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimukset. Lisäksi arviointia on tehty kaupungin omana työnä.

Selostetta on päivitetty viimeksi 18.6.2024.

Huomasitko puutteita?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna meille palautetta sähköpostitse viestintapalvelut@rauma.fi tai sähköisen palautepalvelun kautta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla, ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.