Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen palvelumuodot

  1. Varhaiskasvatus: päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja vuorohoito
  2. Esiopetus
  3. Avoin varhaiskasvatus

Lapsi kasvun polulla – Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma kuvastaa ajatustamme lapsesta oman kasvunsa ja kehityksensä alkutaipaleella. Tavoitteenamme on, että lapsi kulkee iloisin mielin omaa polkuaan löytäen sen varrelta oppimisen ja oivaltamisen riemua, tutkimista ja ihmettelemistä sekä ystäviä ja, että hän saa osakseen tarvitsemansa huolenpidon ja hoivan. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksen toiminta perustuu perusopetuslakiin ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty ja sivistysvaliokunta on hyväksynyt päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 25.05.2022.

Perustana lapsen hyvinvoinnille varhaiskasvatuksessa ovat osallisuus, yhteistyö lapsen huoltajien kanssa, ammattitaitoinen henkilöstö ja turvalliset, terveelliset toimitilat.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteutuminen. Suunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen mielipiteet ja toiveet otetaan suunnitelmaa tehtäessä huomioon. Esiopetuksessa tehdään samalla periaatteella lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Muistutuksen tekeminen

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa voi huoltaja pyrkiä selvittämään tilanteen ensisijaisesti toiminnasta vastaavan varhaiskasvatusyksikön johtajan, toimipaikan vastuuhenkilön tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan kanssa. Huoltajalla on kuitenkin oikeus muistutuksen tekemiseen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta, jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä (Varhaiskasvatuslaki 54§).

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Ota yhteyttä palveluohjaukseen

  • jos haluat neuvontaa ja lisätietoja varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista
  • vireillä olevaan varhaiskasvatushakemukseen tulee muutoksia , hoidon tarpeen alku aikaistuu tai siirtyy
  • jos sinulla on ongelmia eAsioinnissa

Puhelin 040 172 9455
Jos haluat tavata palveluohjaajan henkilökohtaisesti, sovi aika sähköpostilla tai puhelimitse.
Sähköposti varhaiskasvatus@rauma.fi

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen puhelinpalvelu varmimmin tavoitettavissa tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.  

Jos palveluohjaaja ei vastaa puheluun, hän soittaa sinulle takaisin.

Jos asialla ei ole kiire, lähetä mieluiten sähköpostia.

Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistosihteereihin, jos asiasi koskee

  • toimitettavia tulotietoja ja maksun määrityksessä huomioitavia tuloja
  • varhaiskasvatuslaskutusta
  • Henriksson Pauliina

  • Kaukkila Virpi

Ajankohtaista