Hakemuksen sisältö ja liitteet

Hakemuksessa tulee esittää yksilöity suunnitelma toteutettavista toimenpiteistä, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä ja hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisenä, paperinen hakemus liitteineen tulee lähettää postitse osoitteeseen Rauman kaupunki, Kaupunkikehitys, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai toimittaa palvelupiste Pyyrmaniin osoitteeseen Valtakatu 2 A.

Tiedusteluihin vastaa

  • Kotiranta Mirja