Hakuajat

Liikunnan kohdeavustukset ovat haettavissa 30.9.2024 klo 16.00 asti.
Hakuohje: Kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustukset -hakijan opas

Liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2025 ovat haettavina 31.10.2024 klo 16.00 mennessä.
Hakuohje: Kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustukset -hakijan opas, päivitetty 2024

Sivistystoimialalle osoitetut hakemukset toimitetaan ensisijaisesti palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 RAUMA,
p. 02 834 5000. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omalle yksikölle. Sekä toiminta-avustuksen että kohdeavustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 50 prosenttia toteutuneista menoista. Pienin jaettava avustussumma on 400 euroa.

Lomakkeet

Avustusta voivat saada

  • rekisteröity raumalainen urheiluseura, rekisteröintianomuksen jättänyt, tulee olla oikeaksi todistettu jäljennös, raumalainen yhdistys tai Rauman alueella toimivan urheiluseuran tai yhdistyksen alajaosto, jolla on itsenäinen talous ja jonka pääasiallisena toimintana on liikunta
  • muu rekisteröity raumalainen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena toimintana on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän alueellisen toiminnan kehittäminen
  • ne vammaisjärjestöt ja -yhdistykset, jotka toimivat kaupungissa tai niihin osallistuu raumalaisia ja ohjelmaan kuuluu liikuntaa. Edellä mainittu avustus kohdistuu vain liikuntatoimintaan.
  • avustus koskee kalenterivuotta. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisen päättyneen tilikauden tilinpäätös. Jos taloudelliset tiedot ovat muuttuneet oleellisesti edellisestä kaudesta, pitää siitä antaa erillinen selvitys
  • yksi seura ei voi saada enempää kuin 35 prosenttia kokonaisavustussummasta.
  • Kouru Auli