Museoviraston hankeavustus maailmanperinnön hoitoon

Museoviraston maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena.

Painopistealueet ovat konservointi, restaurointi ja säilyttävä korjaaminen, perinteisiä ja käsityövaltaisia rakennustapoja säilyttävät korjaukset, restauroinnin ja konservoinnin asiantuntijoiden ja osaajien työllistäminen, säilyttävää korjaamista edistävät restaurointi- ja korjaussuunnitelmat ja selvitykset.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintäkohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat. Avustuksia voi hakea kerran vuodessa.

Vanha Rauma Säätiön porttiavustus

Vanha Rauma Säätiön porttiavustus voidaan myöntää Vanhan Rauman alueella sijaitsevien kiinteistöjen porttien kunnostamiseen ja palauttamiseen. Porttiavustuksilla on jatkuva haku.

Lisätietoja antaa

  • Ernvall Piritta