Talous- ja velkaneuvonta

Talousneuvola

Talousneuvola palvelee tiistaisin 3.9., 8.10., 5.11. ja 3.12. klo 13–17 Palvelupiste Pyyrmanissa osoitteessa Valtakatu 2A.

Toiminnassa ovat mukana Ulosottolaitos, talous- ja velkaneuvonta, Kela, Rauman asumisneuvonta ja Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityö.

Rauman oikeusaputoimisto

Rauman oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta palvelee puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9–12 ja klo 13–15.

Talous- ja velkaneuvojan puhelinpäivystys on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–10.

Puh. 029 566 0429
rauma.velkaneuvonta@oikeus.fi

Ra­ha­huo­lia ei kan­na­ta mu­reh­tia yk­sin

Talous- ja velkaneuvojat auttavat, kun olet huolissasi omasta taloudesta. Saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Tukea kannattaa pyytää heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää.

Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa tai sitä on vähän. Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua myös velkatilanteeseen. Talous- ja velkaneuvoja muun muassa

  • selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi,
  • auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja laatimaan maksusopimuksia.

Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.