Konsernipalvelut

Konsernipalvelut-toimiala toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat
  • Salo Sari

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä.

Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat
  • Strander Soile

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Toimialaan kuuluvat
  • Suvanto Tomi

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys toimii konsernihallinnossa, toimialan palvelualuetta vastaavasti, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Toiminta-ajatuksena on kaupunkitasoisesti edistää ja koordinoida elinvoimaa kehittäviä kaupunkikehityksen tehtäväkenttään kuuluvia asioita.

Kaupunkikehityksessä toimii kolme tiimiä: elinkeino-, työllisyys- ja matkailupalvelut.

Ota yhteyttä kaupunkikehitys@rauma.fi tai katso henkilöstön yhteystiedot.

Ajankohtaiset projektit ja hankkeet:

  • Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hanke, yhteyshenkilö Irene Villanen.
  • Pitsikaupungin joulu, yhteyshenkilö Krista Mård.
  • Saariston kehittäminen, yhteyshenkilö Leila Stenfors.
Kaupunkikehityksen tehtäviin kuuluvat
  • Saarinen Satu