Edistämme ympäristöystävällisiä kulkutapoja

Rauman kaupunki pyrkii edistämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja sekä kannustamaan asukkaita arkiliikuntaan. Auton sijaan kannustetaan suosimaan ennemmin kävelyä ja pyöräilyä. Erityisesti keskustaa on kehitetty vuosien ajan kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta houkuttelevaksi ja miellyttäväksi ympäristöksi liikkua näillä kulkumuodoilla.

Raumalla on pitkät perinteet kävelyn edistämisestä. Rauman kävelykatujen historia ylettyy yli 40 vuoden taakse, jolloin kävelykatuja järjestettiin kesälauantaisin. Shared space –katutila, jossa kulku tapahtuu kävelijän ehdoilla, otettiin käyttöön Raumalla ensimmäisten joukossa Suomessa.

Raumalla on hyvä pyöräillä, koska pyöräilyväyliä on paljon, maasto on tasaista ja matkat ovat lyhyet. Rauman nykyinen pyöräilyverkko koostuu pääosin yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräteistä, jotka on erotettu ajoneuvoliikenteestä. Pyöräily Raumalla on melko sujuvaa ja lyhyiden etäisyyksien ansiosta kilpailukykyinen vaihtoehto autoilulle.

Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelma

Euraan, Eurajoelle, Raumalle ja Säkylään on laadittu seudullinen kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelma, jonka laatiminen ilmaisee seudun tahtotilaa kestävämmän maankäytön ja liikkumisen kehittämiseen.

Ohjelman tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn määrän kasvattaminen niin arkiliikkumisen kuin pyörämatkailunkin näkökulmista. Edistämistyölle on määritelty yhteinen visio ja tavoitteet sekä niiden
realisoitumiseen ohjaavat kuntakohtaiset toimenpiteet. Työn keskeiset tulokset on kuvattu loppuraportissa Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelma (pdf).

Ohjelman visio on ”Liikkuva ja luonnikas Rauman seutu -Viihtyisää ja turvallista liikkumista kävellen ja pyöräillen ”. Ohjelmalla pyritään tukemaan seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä kannustamalla liikkumaan lihasvoimin, tekemään kävelystä ja pyöräilystä turvallista ja sujuvaa sekä edistämään yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa . Kävelyn ja pyöräilyn matkamääriä pyritään nostamaan 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Ota yhteyttä

  • Pajuoja Riikka