Kanalin kunnostus

Ruoppaus alkoi heinäkuun alussa viikolla Wännin sillalta. Vuoden 2024 kesän aikana on tarkoitus ehtiä ruoppaamaan Kanali Fyyrin sillalle eli teatterin edustalle saakka. Työt päättyvät Raumanjokeen nousevien uhanalaisten taimenien suojelemiseksi viimeistään elokuun lopussa. Ruoppaus jatkuu kesäkuussa 2025.

Rauman Kanali on vuosien saatossa pahasti rehevöitynyt. Samalla vesimäärä Kanalissa on vähentynyt, mikä on tuonut haasteita koneelliselle niitolle. Tilanteen parantamiseksi Kanalia syvennetään ensimmäisessä vaiheessa ruoppaamalla.

Ruoppausta varten selvitettiin pohjasedimentin pilaantuneisuus välillä Vännin silta – Vähämaan silta. Tehtyjen tutkimusten mukaan sedimentistä löytyi muun muassa raja-arvot ylittäviä öljyhiilivety- ja raskasmetallipitoisuuksia. Myös sedimentin paksuus selvitettiin ja siitä otettiin näytteet. Sedimentti on erittäin pilaantunutta, eikä sitä voi suuren vesipitoisuuden takia viedä sellaisenaan jälleenkäsittelylaitokselle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Rauman kaupungille luvan Kanalin imuruoppaukseen, ruoppausmassan johtamiseen putkea pitkin välivarastointialueelle, ruoppausmassan polymeerikäsittelyyn ja kuivatukseen geotuubissa.

Lisätietoja antaa

  • Aerila Jaakko