Rakennuksen tyyli

Uuden rakennuksen tilojen suunnittelussa tavoitellaan monikäyttöisyyttä ja laaja-alaisen oppimisen tukemista.

Koulutiloja voidaan muokata ja muunnella joustavasti avoimiksi, suljettaviksi tai yhdisteltäviksi. Tyyli mukailee Rauman aiempien koulurakentamishankkeiden mallia.

Koulun, päiväkodin, itsepalvelukirjaston ja liikuntahallin pinta-ala on yhteensä noin 6600 bruttoneliömetriä.

Lapsi leikkii päiväkodissa.

Mitoitus

  • 2-sarjainen koulu, joka sisältää luokka-asteet 1–6
  • Iltapäiväkerho
  • Kaksi esiopetusryhmää
  • Yksi integroitu pienryhmä
  • Kolme 1–5-vuotiaiden ryhmää

Kokonaisuudessaan tiloja käyttää yhteensä noin 375 lasta, joista 50–60 osallistuu iltapäiväkerhotoimintaan. Koulussa on laskennallisesti 264 oppilasta. Esiopetusryhmissä on 42 lasta, ja päiväkodissa 67 lasta. Henkilökuntaa on kaikkiaan noin 55.

Rakennuksen mitoitus perustuu lasten tilastolliseen määrään, joka vaihtelee vuosittain.