Yleinen vaaramerkki

Jos kuulet yleisen vaaramerkin, toimi seuraavasti.

  1. Siirry sisätiloihin ja pysy siellä.
  2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihtolaitteet. Tiivistä kaikki reiät esimerkiksi muovikalvolla ja teipillä.
  3. Avaa radio tai YLEn teksti tv:n sivut 112, 867-868. Odota rauhallisesti ohjeita.
  4. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät yhteydet tukkeudu.
  5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.


Yleinen vaaramerkki kestää yhten minuutin ajan, ja siinä vuorottelevat nouseva ja laskeva 7 sekunnin jako. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki, jolla ilmoitetaan, että uhka tai vaara on ohi

Eviran aineistoja