Viheralueiden kunnossapito

Wihertoimen tehtävänä on hoitaa kaupungin asemakaavan mukaisia viheralueita, puistoja ja leikkikenttiä istutuksineen, rakenteineen, kalusteineen ja laitteineen. Myös muistomerkit ja patsaat ovat yksikön hoidossa.

Viheralueiden kunnossapito perustuu valtakunnallisesti käytössä olevaan viheralueiden kunnossapitoluokitukseen (RAMS). ​

Talkoilla oma lähiympäristö viihtyisäksi

Aktiivisia talkoolaisia ovat perinteisesti olleet koulut, järjestöt, seurat ja yhdistykset, mutta kaikilla on mahdollisuus tehdä lähiympäristöstään viihtyisämpi.

Talkoilla voit kaupungin omistamilla julkisilla alueilla, kuten lähimetsissä, leikkikentillä, teiden varsilla ja rannoilla. Voit esimerkiksi siivota ympäristöä keräämällä roskia, haravoimalla, kitkemällä vieraslajeja tai tekemällä muita viheralueiden viihtyisyyttä lisääviä tehtäviä. Wihertoimen kanssa voit sopia talkootöistä ja saada neuvoa niiden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

  • Luotonen Päivi

  • Sorsakivi Pirita