Kielitutkinnot

YKI – Yleiset kielitutkinnot
Yleiset kielitutkinnot ovat virallisia kielitutkintoja, joihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Kaikki muut kielitestit soveltuvat suomalaisille, joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi. Testiin osallistuja tutustuu etukäteen 6-portaiseen taitotasoasteikkoon ja arvioi sanallisten kuvausten avulla, millä tasolla hänen kielitaitonsa on.

Perustason testi soveltuu taitotasoasteikon tasoille 1-2. Se sopii kielenoppimisen alkuvaiheessa oleville aikuisille, esimerkiksi perus- tai kansa- ja oppikoulun oppimäärän suorittaneille. Tutkintomaksu 100 €.
Keskitason testi on kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 3-4. Se sopii esimerkiksi lukion oppimäärän suorittaneille tai muuten pidemmälle edistyneille aikuisille. Tutkintomaksu 123 €.
Ylimmän tason testiä ei ole mahdollista suorittaa Raumalla.

Kaikissa testeissä on neljä osakoetta. Tutkintotodistukseen tulee kielitaidon yleistasoarvio numeroina ja sen lisäksi tasoarviot kaikista kielitaidon osa-alueista. Kielitaitoa kuvataan myös sanallisesti. Lisätietoa ja harjoittelu- ja oppimateriaalia Opetushallituksen sivuilta.

Tutkinnot ovat lauantaisin Hj. Nortamon peruskoulussa, Nummenvahe 5.
Suomen tutkinnot klo 9.30-14.00, muut kielet klo 10.00-14.00.
Ilmoittautua voit täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja lähettämällä sen opiston toimistoon tai kansalaisopisto@rauma.fi
Jos et voi osallistua, peru paikkasi. Perumatta jättämisestä perimme 50 €.

Elokuu 2018
25.8. suomi, keskitaso
Ilmoittautuminen 1.-15.6.

Syksy 2018
6.10. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 20.-31.8.

27.10. englanti (perus- ja keskitaso)
10.11. suomi (perus- ja keskitaso)
17.11. espanja, ruotsi, saksa (perus- ja keskitaso)
Ilmoittautuminen 3.-28.9.  

Kevät 2019
26.1. suomi
(keskitaso)
Ilmoittautuminen 3.-14.12.

23.3. englanti, italia (perus- ja keskitaso)
6.4. suomi (perus- ja keskitaso)
13.4. ranska, ruotsi (perus- ja keskitaso)
Ilmoittautuminen 1.-28.2.  

Elokuu 2019
24.8. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 3.-14.6.