Rauman kuvataidekoulu

Haku lukuvuodelle 2023-2024

Kuvataidekouluun haetaan ilmoittautumalla hakujonoon. Uudet 7-17-vuotiaat oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakuaika on 2.5.-17.8.2023 klo 14 saakka. Syksyn haku on nyt päättynyt ja olemme yhteydessä hakijoihin tekstiviestillä viimeistään 18.8.2023.

Haku vapaille paikoille hakuajan jälkeen

Jos olet 7-17-vuotias ja sinua kiinnostaa kuvataidekoulussa opiskelu, soita koulunjohtajalle (puh 0447933427) tai lähetä sähköpostia (kuvataidekoulu@rauma.fi) ja kysele mahdollisia vapaita oppilaspaikkoja, jos huomasit asian vasta hakuajan jälkeen.

Syystiedote 2023

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa maanantaina 21.8.2023.
Jatkavat oppilaat tulevat sille kurssille, johon he ilmoittautuivat keväällä.
Uusien oppilaiden valinta tehdään hakujonosta järjestyksessä elokuun lopussa. Perjantaina 18.8.2023  hakujonossa olevat saavat tiedon, ovatko he saaneet opiskelupaikan.

Lukuvuositiedote 2023-2024.

Kuvataidekoulu 2023-2024 lukuvuositiedote

Art School studies will continue from Monday, August 21, 2023. Continuing students come to the course they enrolled in the spring.

New students will be selected from the application queue (hakujono) in order at the end of August. On Friday, August 18, 2023, those in the application queue will receive information on how many get a student place.

Jatkavat oppilaat: koulussa jo opiskelevat oppilaat ovat saaneet keväällä sähköpostilla koteihin ilmoittautumislinkin, josta voi valita ensi lukuvuoden kurssin. Jatkoilmoittautumiseen muutama ohje:

  • Peruskurssit valitaan järjestyksessä. Jos olit tänä vuonna Peruskurssilla 1, ensi lukuvuodelle valitaan Peruskurssi 2, jne.
  • Peruskurssin 5 jälkeen voi valita pajan. Pajat voi valita itselle sopivassa järjestyksessä. Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pajoihin voidaan ottaa noin 12-16 opiskelijaa pajan toiminnasta riippuen.
  • Pajaopintoja valitsevilta pyydämme myös varavaihtoehtoa. Koulu ilmoittaa pajan vaihtumisesta vain silloin, jos ensimmäinen pajatoive ei toteudu.
  • Myös välivuoden pitäminen tai lopettaminen pitää ilmoittaa koululle mahdollisimman pian.

Tietoa kuvataidekoulusta

7-18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat kuvataiteen perusopintoja. Opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun tukeminen, kulttuurin arvostaminen, taiteen tekemisen teoria sekä eri materiaalien ja välineiden tuntemus. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan, tehdään keramiikkaa  ja vedostetaan taidegrafiikkaa. Kuvataidekoulun opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää ilmaisuaan ja löytää elinikäisen harrastuksen. Opinnot antavat valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Kuvataidekouluun haetaan ilmoittautumalla hakujonoon. Seuraavan lukuvuoden, 2023-2024, hakuaika on 2.5.2023 klo 9 alkaen -17.8.2023 klo 14 mennessä. Katso tarkemmin: Hakeminen kuvataidekouluun

Varhaisiän kurssit
Leikkien kuvataiteeseen -kursseja 6-vuotiaille ei järjestetä lukuvuonna 2023-2024.

Peruskurssit 1-4
7-11-vuotiaat harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat taiteentekemisen eri materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä korostuu mielikuvitus, oma ilmaisu ja luovuus.

Työpajat
11-18-vuotiaat opiskelevat vuosittain vaihtuvissa työpajoissa syventäen tietojaan ja taitojaan esimerkiksi maalauksessa, piirtämisessä, taidegrafiikassa, valokuvauksessa, arkkitehtuurissa, kuvanveistossa ja keramiikan tekemisessä.Rauman kuvataidekoulun logo.

Kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin 20.6.2018 Rauman Sivistysvaliokunnan kokouksessa. Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta laadittu paikallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön v. 2019. Edellinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Opetustoimen lautakunnan kokouksessa 27.6.2006.

Turvallisuusohjeita mahdollisten pandemioiden ja endemioiden aikana

Kädet pestään saippualla ennen ja jälkeen opetuksen.
Pyydämme kaikkia huomioimaan turvavälit.

Wash hands with soap before and after the course.
We ask everyone to pay attention to safety distances.

 

(Ilmoittaudu 1103250 Kuvataidekoulu ilmoittautuminen hakujonoon 2023-2024
https://opistopalvelut.fi/rauma/search.php?l=fi&search=kuvataidekoulu
. )