Rauman kuvataidekoulu

Kuvataidekoulussa 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat kuvataiteen perusopintoja.

Opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun tukeminen, kulttuurin arvostaminen, taiteen tekemisen teoria sekä eri materiaalien ja välineiden tuntemus. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan, tehdään keramiikkaa  ja vedostetaan taidegrafiikkaa.

Kuvataidekoulun opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää ilmaisuaan ja löytää elinikäisen harrastuksen. Opinnot antavat valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Peruskurssit 1-4
7-11-vuotiaat harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat taiteentekemisen eri materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä korostuu mielikuvitus, oma ilmaisu ja luovuus.

TyöpajatRauman-kuvataidekoulu-logo-maalari
11-18-vuotiaat opiskelevat vuosittain vaihtuvissa työpajoissa syventäen tietojaan ja taitojaan esimerkiksi maalauksessa, piirämisessä, taidegrafiikassa, valokuvauksessa, arkkitehtuurissa, kuvanveistossa ja keramiikan tekemisessä.