Rauman kuvataidekoulu

Tiedote kesällä 2020

Uusien oppilaiden haku on avoinna internetissä to 20.8. klo 14 asti. Katso tarkemmin: Hakeminen kuvataidekouluun.

Jatkavat oppilaat: koulussa jo opiskelevat oppilaat ovat saaneet sähköpostilla koteihin ilmoittautumislinkin, josta voi valita ensi lukuvuoden kurssin. Jatkoilmoittautumiseen muutama ohje:

  • Peruskurssit valitaan järjestyksessä. Jos olit tänä vuonna Peruskurssilla 1, ensi lukuvuodelle valitaan Peruskurssi 2, jne.
  • Peruskurssin 5 jälkeen voi valita pajan. Pajat voi valita itselle sopivassa järjestyksessä. Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pajoihin voidaan ottaa noin 12-18 opiskelijaa pajan toiminnasta riippuen.
  • Pajaopintoja valitsevilta pyydämme myös varavaihtoehtoa. Koulu ilmoittaa pajan vaihtumisesta vain silloin, jos ensimmäinen pajatoive ei toteudu.
  • Myös välivuoden pitäminen tai lopettaminen pitää ilmoittaa koululle mahdollisimman pian.

 

Lähi- ja etäopetus keväällä 2020

Suomen hallituksen ja Rauman Sivistystoimen päätösten mukaisesti Rauman kuvataidekoulu jatkaa lähiopetuksena to 14.5. alkaen. Oppilaiden kodeille tiedotetaan, miten ja millä rajoituksilla siirrymme jatkamaan lähiopetusta. Käsien pesu ennen ja jälkeen kuvataidekouluun tulon on välttämätöntä. Sairaana kuvataidekouluun ei saa tulla (Kuvataidekoulu toimi etäopetuksena 17.3.-13.5.2020. Opettajat olivat yhteydessä koteihin ja lähettivät etätehtäviä sähköpostilla ja WhatsApp-viesteillä.)

Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 1-4 (2 tuntia/viikossa -ryhmät) 14.5.
ja peruskursseilla 5 ja pajoilla (3 tuntia/viikossa -ryhmät) 20.5.

Tietoa kuvataidekoulusta

7-18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat kuvataiteen perusopintoja. Opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun tukeminen, kulttuurin arvostaminen, taiteen tekemisen teoria sekä eri materiaalien ja välineiden tuntemus. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan, tehdään keramiikkaa  ja vedostetaan taidegrafiikkaa. Kuvataidekoulun opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää ilmaisuaan ja löytää elinikäisen harrastuksen. Opinnot antavat valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Kuvataidekouluun haetaan ilmoittautumalla hakujonoon. Seuraavan lukuvuoden hakuaika on 1.5.-20.8.2020 klo 14 mennessä. Katso tarkemmin: Hakeminen kuvataidekouluun

Varhaisiän kurssit
Leikkien kuvataiteeseen -kursseilla opiskelee 6-vuotiaita. Kevään 2020 kurssi on täynnä. Jonoon voi kuitenkin ilmoittautua, jos mahdollinen paikka vapautuu.
Lukuvuoden 2020-2021 kurssille voi ilmoittautua 1.8.2020 alkaen.

Peruskurssit 1-4
7-11-vuotiaat harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat taiteentekemisen eri materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä korostuu mielikuvitus, oma ilmaisu ja luovuus.

Työpajat
11-18-vuotiaat opiskelevat vuosittain vaihtuvissa työpajoissa syventäen tietojaan ja taitojaan esimerkiksi maalauksessa, piirtämisessä, taidegrafiikassa, valokuvauksessa, arkkitehtuurissa, kuvanveistossa ja keramiikan tekemisessä.Rauman-kuvataidekoulu-logo-maalari

Kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin 20.6.2018 Rauman Sivistysvaliokunnan kokouksessa. Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta laadittu paikallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön v. 2019. Edellinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Opetustoimen lautakunnan kokouksessa 27.6.2006.