Rauman kuvataidekoulu

Syystiedote 2021

Lukuvuosi 2021-2022 alkoi lähiopetuksena maanantaina 23.8.2021.
(Jatkavat oppilaat tulevat sille kurssille, johon he ilmoittautuivat keväällä. Uusien oppilaiden valinta tehdään hakujonosta järjestyksessä elokuun lopussa. Perjantaina 20.8.2020 hakujonossa olevat saavat tiedon, ovatko he saaneet opiskelupaikan.)

Hakujonoon kannattaa ilmoittautua myös myöhemmin lukuvuoden aikana, koska mahdollisten oppilaspaikkojen vapautuessa, opiskelijat otetaan jonosta hakujärjestyksessä oman ikäryhmän mukaiselle kurssille. 

Luethan ennen opetuksen alkua huolellisesti
Kuvataidekoulun turvallisuusohjeistuksia AVIn koronaohjeistusten mukaan

Art School safety instructions

Art School studies will continue as contact teaching from Monday, August 23, 2021. Continuing students come to the course they enrolled in the spring.

New students will be selected from the application queue (hakujono) in order at the end of August. On Friday, August 20, 2021, those in the application queue will receive information on how many get a student place.

It is also worth registering in the application queue later in the academic year, because when potential student places become available, students will be taken from the queue in the order of application for a course according to their own age group.

KUVATAIDEKOULU 2021-2022 opinto-opas

RAUMA ART SCHOOL 2021-2022 Guardian’s Guide

Uusien oppilaiden haku on avoinna internetissä to 19.8. klo 14 asti. Katso tarkemmin: Hakeminen kuvataidekouluun.

Jatkavat oppilaat: koulussa jo opiskelevat oppilaat ovat saaneet sähköpostilla koteihin ilmoittautumislinkin, josta voi valita ensi lukuvuoden kurssin. Jatkoilmoittautumiseen muutama ohje:

  • Peruskurssit valitaan järjestyksessä. Jos olit tänä vuonna Peruskurssilla 1, ensi lukuvuodelle valitaan Peruskurssi 2, jne.
  • Peruskurssin 5 jälkeen voi valita pajan. Pajat voi valita itselle sopivassa järjestyksessä. Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pajoihin voidaan ottaa noin 12-16 opiskelijaa pajan toiminnasta riippuen.
  • Pajaopintoja valitsevilta pyydämme myös varavaihtoehtoa. Koulu ilmoittaa pajan vaihtumisesta vain silloin, jos ensimmäinen pajatoive ei toteudu.
  • Myös välivuoden pitäminen tai lopettaminen pitää ilmoittaa koululle mahdollisimman pian.

Tietoa kuvataidekoulusta

7-18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat kuvataiteen perusopintoja. Opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun tukeminen, kulttuurin arvostaminen, taiteen tekemisen teoria sekä eri materiaalien ja välineiden tuntemus. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan, tehdään keramiikkaa  ja vedostetaan taidegrafiikkaa. Kuvataidekoulun opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää ilmaisuaan ja löytää elinikäisen harrastuksen. Opinnot antavat valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Kuvataidekouluun haetaan ilmoittautumalla hakujonoon. Seuraavan lukuvuoden, 2021-2022, hakuaika on 3.5.2021 klo 9 alkaen -19.8.2021 klo 14 mennessä. Katso tarkemmin: Hakeminen kuvataidekouluun

Varhaisiän kurssit
Leikkien kuvataiteeseen -kursseilla opiskelee 6-vuotiaita.
Lukuvuoden 2021-2022 kurssille voi ilmoittautua 3.8.2021 klo 9 alkaen.

Peruskurssit 1-4
7-11-vuotiaat harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat taiteentekemisen eri materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä korostuu mielikuvitus, oma ilmaisu ja luovuus.

Työpajat
11-18-vuotiaat opiskelevat vuosittain vaihtuvissa työpajoissa syventäen tietojaan ja taitojaan esimerkiksi maalauksessa, piirtämisessä, taidegrafiikassa, valokuvauksessa, arkkitehtuurissa, kuvanveistossa ja keramiikan tekemisessä.Rauman kuvataidekoulun logo.

Kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin 20.6.2018 Rauman Sivistysvaliokunnan kokouksessa. Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta laadittu paikallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön v. 2019. Edellinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Opetustoimen lautakunnan kokouksessa 27.6.2006.

Turvallisuusohjeita pandemian aikana

Kuvataidekoulun henkilökunta käyttää maskeja.

Kuudesluokkalaiset (12-vuotiaat) ja sitä vanhemmat käyttävät kuvataidekoulussa maskia, jonka he tuovat mukanaan. Maski puetaan ennen kuin tullaan sisälle ulko-ovesta.
Käytetyn maskin voi opetuksen jälkeen pudottaa ulko-ovella olevaan roska-astiaan.

Kädet pestään saippualla ennen ja jälkeen opetuksen.
Pyydämme kaikkia huomioimaan turvavälit.
Kouluun sisälle voivat tulla vain opiskelijat. Pyydämme huoltajia/vanhempia odottamaan ulkopuolella.

KUVATAIDEKOULU 2021-2022 lukuvuosiopas, kurssiaikataulu ja opetussuunnitelma

Rauma Art School 2021-2022 Guardian’s Guide

Every teacher wear a mask during the courses.

Students over 12 years old wear a mask in the art school. Everyone bring their own mask to art school. The mask is worn before entering through the front door.

The used mask can be dropped into the rubbish bin on the front door after the course.

Wash hands with soap before and after the course.
We ask everyone to pay attention to safety distances.
Only students can enter inside the school.