Rauman käsityökoulu Taitava

Käsityökoulu Taitava aloitti toimintansa Raumalla syyskuussa 2011.

Käsityökoulussa 7-18 vuotiaat raumalaiset lapset ja nuoret opiskelevat käsityön taiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet 2018. Syksystä 2018 alkaen uusien ryhmien opetus on uuden opetussuunnitelman mukaista.

Opetuksen keskeiset sisällöt ovat Pukeutuminen-, Esine- ja Tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt ja Rakennetut ja luonnonympäristöt. Taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät opetuksen edetessä. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Kokonaisuudessaan käsityön yleisen oppimäärän laajuus on 500 oppituntia.

Opetuksen tavoitteena on, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Lisäksi opitaan esteettistä, visuaalista ja kulttuurista osaamista sekä perinteen taitamista. Käsityökoulussa mm. ommellaan, painetaan kangasta, huovutetaan, muovaillaan savesta, tehdään puutöitä – opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Käsityökoulussa opetus on säännöllistä ja tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat voivat kehittää itsensä ilmaisemista ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen. Käsityönopetus antaa valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Uuteen lukuvuoden 2019-2020 perusopetusryhmään 1, joka kokoontuu ke klo 15.15-16.45, voivat hakea 7-11 –vuotiaat lapset.

Lukukausimaksut ovat 115 €/syksy ja 115 €/kevät, yht. 230 €. Sisarusalennuksella toisen lapsen lukuvuosihinta on 210 €. Lukukausimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit. Käsityökoulun työskentelytilat sijaitsevat pääosin HJ Nortamon koulun käsityötiloissa, Nummenvahe 5. Opetus alkaa viikolla 35.