Rauman teatterikoulu

Teatteritaiteen perusopetus on tavoitteellista,
tasolta toiselle etenevää teatteri- ja ilmaisukasvatusta lapsille ja nuorille.
Opetus on monipuolista ja sitä antavat teatterialan ammattilaiset.
Teatterikoulun opintojen laajuus on yhteensä 500 tuntia, jotka on mahdollista suorittaa noin seitsemässä vuodessa.
Teatteritaiteen opinnoissa kehittyvät rinnakkain itseilmaisu, keskittyminen, luovuus, persoonallisuus, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itsestä ja ympäröivästä maailmasta.

Opetussuunnitelma on hyväksytty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa.

Lukukausimaksut ovat 110 €/syksy ja 110 €/kevät, jotka laskutetaan neljässä erässä. Eräpäivät laskuille ovat 1.10. / 55 €, 30.11. / 55 €, 4.2. / 55 € ja 1.4. / 55 €. Sisarusalennus on -15 € toisesta sisaruksesta alkaen.

Suurin osa opetuksesta sekä työskentelystä tapahtuu Kellariteatterissa, Pursikatu 4. Joitakin esityksiä voidaan toteuttaa myös erilaisissa tapahtumissa, jolloin teatteri menee sinne missä ihmiset ovat.