Yleistä opiskelusta

Tiedotus

Muutoksista ja uusista kursseista ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla, kotisivulla ja sanomalehdissä. Seuraa myös opiston Facebookia.

Opiston tilat

Opetusta on useissa kouluissa ja muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Opetuspaikkaluettelo on Tilat ja toimipaikat -sivulla.

Palautteet

Palautetta opiston toiminnasta otamme vastaan puhelimitse ja sähköpostilla.

Todistukset

Opiskelija voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Maksu on 10 euroa kuluvalta ja 15 euroa aikaisemmilta lukuvuosilta. Maksu laskutetaan. Toimitusaika on viikko.

Vakuutukset

Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita, vaan jokainen huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan.

Siirtotenttimahdollisuus

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yliopistojen (tenttimaksu 50 euroa) ja OPH:n tenttejä opistossa. Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle, terhi.ojala@rauma.fi.