Yleistä opiskelusta

Tiedotus

Muutoksista ja uusista kursseista ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla, kotisivulla ja sanomalehdissä. Seuraa myös opiston Facebookia.

Turvallisuus

Ilmoittautuessasi sitoudut noudattamaan kurssilla Rauman kaupungin turvallisemman tilan periaatteita, joiden mukaan kaikilta edellytetään asiallista käyttäytymistä sekä ihmisten moninaisuuden, erilaisten taustojen, kokemusten ja ajatusten arvostamista. Jokaisen yksityisyyttä sekä henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa kunnioitetaan.
Turvallisemman tilan toimintaohje
Ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta-lomake

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rauman kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024 – 2026 (PDF), hyväksytty 24.1.2024.

Opiston tilat

Opetusta on useissa kouluissa ja muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Opetuspaikkaluettelo on Tilat ja toimipaikat -sivulla.

Palautteet

Palautetta opiston toiminnasta otamme vastaan puhelimitse ja sähköpostilla.

Todistukset

Opiskelija voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Ennen vuotta 2011 suoritettujen opintojen todistuksista laskutetaan 15€. Todistus toimitetaan viikon sisällä.

Vakuutukset

Rauman kansalaisopiston opiskelijat kuuluvat Rauman kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, mutta opiskelijoiden tulisi huolehtia itse omasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan.

Siirtotenttimahdollisuus

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yliopistojen (tenttimaksu 50 euroa) ja OPH:n tenttejä opistossa. Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle, terhi.ojala@rauma.fi.