Ilmoitustaulu

Etäopetus jatkuu ainakin 28.3.2021 saakka

Rauma on valitettavasti siirtynyt koronapandemiassa leviämisvaiheeseen. Sen takia kaikki aikuisten lähiopetus sekä sisä- että ulkotiloissa, yksilöopetus mukaan lukien, keskeytetään 6.2.2021 alkaen.

Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.3.2021 alkaen.
Taiteen perusopetuksen ryhmät, joissa on yli 12-vuotiaita saavat ohjeet omalta opettajalta.

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta jatkuu lähiopetuksessa.

Etäopetuksessa olevat ryhmät jatkavat kuten tähänkin asti.

Lähiopetus käynnistyy, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista.

Lähiopetukseen palaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä opiskelijoille sen jälkeen, kun kansalaisopisto saa tiedon lähiopetukseen siirtymisestä.

Kasvomaskin käyttö laajenee niin, että jatkossa myös 5.luokkalaiset käyttävät kasvomaskia oppitunneilla.
Päätökset perustuvat Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukseen.

Kurssimaksuja ja niiden mahdollisia palautuksia tarkastellaan myöhemmin, kun nähdään miten kevätlukukauden lähiopetus saadaan toteutumaan.
(julkaistu 5.2.2021, päivitetty 26.2.2021)

Opetus alkaa etäopetuksena

Rauman kansalaisopiston kevätlukukausi käynnistyy  maanantaina 18.1.2021 etäopetuksena.
Kurssit, jotka alkavat etäopetuksena on opinto-oppaassa merkitty @-merkillä.
Taiteen perusopetus sekä muut lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) ryhmät ja yksilöopetus pidetään lähiopetuksena.
Tämänhetkiset linjaukset koronapandemian hillitsemiseksi ovat voimassa 31.1.2021 saakka.
Siitä, miten opetus järjestetään helmikuussa tiedotetaan myöhemmin. Kansalaisopistossa on valmius tarpeen mukaan jatkaa lukukautta ilmoitettua pidempään.
Etäkurssien opettajat ovat suoraan yhteydessä opiskelijoihin kurssin toteuttamisesta. Toimisto tiedottaa kurssilaisia  viikon 2 aikana niistä kursseista, joiden alku siirtyy.
Ajantasaisen tiedon kurssipäivistä löydät : https://www.opistopalvelut.fi/rauma/ Päivitämme sivua jatkuvasti.
Pahoittelemme tilannetta ja toivomme ymmärrystä, yhdessä ja yhteistyöllä saadaan varmasti kevät sujumaan 🙂
(julkaistu 12.1.2021)

Kevätlukukauden alku siirtyy viikolla eteenpäin

Kansalaisopiston kevätlukukauden aloitus siirtyy viikolla eteenpäin vallitsevan koronatilanteen johdosta. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 18.1.2021.
Taiteen perusopetus käynnistyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti torstaina 7.1.2021

Huom. Verkkomaksu on poistettu toistaiseksi käytöstä koronatilanteen vuoksi, koska kurssien aikataulut voivat muuttua. Toteutuneista kursseista lähetetään lasku kotiin kurssin alkamisen jälkeen.

(julkaistu 18.12.2020)

Lähiopetus keskeytyy, osa kursseista etäopetukseen

Rauman kansalaisopiston yli 15-vuotiaiden kurssien lähiopetus keskeytetään 1.12. – 18.12.2020 koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Päätös perustuu Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukseen. Opetus jatkuu soveltuvin osin etäopetuksena. Etäopetuksessa jatkavien ryhmien opettajat ovat yhteydessä omiin kurssilaisiinsa ja antavat ohjeistuksen etäopetukseen osallistumisesta.
(julkaistu 30.11.2020)

Ohjeistus kasvomaskin käyttämisestä Rauman kansalaisopistossa 19.11.2020

Rauma on siirtynyt koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen, minkä vuoksi terveysviranomaiset suosittelevat kasvomaskin käyttöä julkisissa sisätiloissa Rauman alueella. Tilanteen kehittymistä seurataan, eikä harrastustoimintaa ole toistaiseksi ollut syytä rajoittaa, kunhan yleisistä hygieniasuosituksista huolehditaan.

Maskiohjeistus

Rauman kansalaisopiston opetustoiminta jatkuu normaalisti lähiopetuksena. Kansalaisopiston toiminnan luonne aikuisikäisten harrastus- ja opiskelupaikkana poikkeaa muista oppilaitoksista, ja tästä johtuen Rauman kaupungin sivistystoimiala ohjeistaa käyttämään kasvomaskia 20.11.2020 alkaen kansalaisopiston kursseilla ja erityisesti niissä tilanteissa, joissa riittävää 1 – 2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Linjaus ei koske lasten ja nuorten taiteen perusopetusta.

Yli 15-vuotiaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia kansalaisopiston käytössä olevissa opetus- ja aulatiloissa. Tarpeetonta oleskelua yleisissä tiloissa tulee edelleen välttää. Liikuntaryhmiin tultaessa kasvomaskia suositellaan käytettäväksi vähintään yleisissä tiloissa ja pukutiloissa (mikäli pukeutumistilojen käyttäminen on aivan välttämätöntä) sekä tilanteissa, joissa riittävää 1 – 2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Mikäli riittävä etäisyys toiseen liikkujaan toteutuu, voi maskin riisua liikuntasuorituksen ajaksi.

Kurssilaiset hankkivat itse omat kasvomaskinsa ja huolehtivat niiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Maskinkäyttöohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Käsi- ja yskimishygienia

Edelleen on erityisen tärkeää muistaa huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja noudattaa turvavälejä. Lisäksi on muistettava, että sairaana tai vähänkään oireisena ei saa osallistua opetukseen

Asiakaspalvelu

Ensisijaisesti suosittelemme sähköistä ja puhelimitse tapahtuvaa asiointia. Maskia on suositeltavaa käyttää myös toimistossa asioidessa, mikäli paikan päälle tuleminen on välttämätöntä.

Huom!
Nojatuolimatka: Kodiksamin historia-luento 20.11.2020 on peruttu. Luento siirretään pidettäväksi keväälle tai syksylle 2021. Ilmoitamme uuden luentopäivän kun saamme sen tietoon.

Varautuminen koronapandemiaan ja muutokset opetuksessa ja opiston toiminnassa

Kansalaisopisto noudattaa viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Kenenkään ei pidä tulla kansalaisopiston kursseille eikä luennoille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Myöskään koronavirukselle altistuneet eivät saa tulla opistoon karanteenin aikana.

Joillain kursseilla osallistujien maksimimäärää on pienennetty, jotta turvavälit voidaan säilyttää. Joillain kursseilla ryhmät voidaan jakaa myös kahtia. Hyvästä käsihygieniasta on erittäin tärkeää pitää huolta. Kädet pestään opistolle tultaessa ja ennen kotiinlähtöä sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos vesisaippuapesu ei ole mahdollista, opiskelijan tulee varata oma käsihuuhde mukaan.

Mikäli koronapandemia tai muu vastaava keskeyttää lähiopetuksen, kurssit siirtyvät etäopetukseen mahdollisuuksien mukaan. Oppaaseen on merkitty @-merkillä ne kurssit, jotka siirtyvät etäopetukseen, mikäli lähiopetus kielletään. Opetuskertoja voidaan myös siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Jos lähiopetus joudutaan keskeyttämään, eikä ole korvaavaa tapaa järjestää opetusta, mahdollisista kurssimaksujen palautuksista päätetään myöhemmin erikseen.