Hakeminen kuvataidekouluun

Kuvataidekoulu ottaa syksyllä uusia opiskelijoita peruskurssi 1:lle sekä niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä myös lukuvuoden aikana.

UUSIEN OPPILAIDEN HAKEMINEN KUVATAIDEKOULUUN

Lukuvuoden 2018-2019 hakuaika on 1.5.-23.8.2018 klo 14 mennessä. Hakemuslomakkeesta selviävät hakutehtävät ja palautuspaikat. Hakemuslomakkeita saa toukokuusta lähtien kuvataidekoulun aulasta ja kansalaisopistosta sekä näiltä internetsivuilta. Syksyllä 2018 alkaa kaksi aivan uutta ”Kuvataiteen starttiryhmää” esikouluikäisille ja yksi uusi Peruskurssi 1 (7-8 -vuotiaille). Lisätietoja näistä kursseista tiedotetaan huhtikuun lopussa 2018. Kaikkiin muihinkin ryhmiin, joissa on tilaa, otetaan uusia opiskelijoita.
Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana kuvataidekoulun johtajalta, puh. 044 793 3427.

Kuvataidekouluun hakemisessa sovelletaan taiteen perusopetuksessa määriteltävää hakumenettelyä. Hakeminen kouluun tapahtuu kahden (2) kotona tehdyn työn perusteella. Työt tehdään A3-kokoon kahdella eri vapaasti valitulla tekniikalla esim. vesivärillä, liidulla, lyijykynällä tms.
Hakeminen tapahtuu touko-elokuussa ja ilmoitukset siitä julkaistaan paikallisissa lehdissä.

Opiskelijoina on vuosittain noin 180 iältään 7-18 -vuotiasta lasta ja nuorta. Lukukausimaksut 2017-2018 ovat 110 €/syksy ja 110 €/kevät. Sisarusalennus on -15 € toisesta sisaruksesta alkaen. Lukukausimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit. Lukukausimaksut 2018-2019 tiedotetaan viimeistään huhtikuussa 2018.

Kuvataidekoulussa annetaan taiteen yleisen oppimäärän perusopetusta. Opetus alkaa peruskursseilla, joiden suorittamisen jälkeen siirrytään opiskelemaan työpajoihin. Työpajan voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma on hyväksytty Opetustoimen lautakunnan kokouksessa 27.6.2006. Uusi valtakunnallinen Taiteen perusopetuksen yleisen opetusmäärän opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin v. 2017. Valtakunnallisen suunnitelman pohjalta laaditaan parhaillaan paikallisia kuvataidekoulujen opetussuunnitelmia, joiden käyttöön siirrytään lukuvuoden 2018-2019 aikana.Rauman-kuvataidekoulu-logo-maalari