Rauman teatterikoulu

Teatteritaiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää teatteri- ja ilmaisukasvatusta lapsille ja nuorille. Opetus on monipuolista ja sitä antavat teatterialan ammattilaiset.

Opetussuunnitelma on hyväksytty Rauman sivistysvaliokunnan kokouksessa 20.6.2018.

Teatterikoulun opintojen laajuus on yhteensä 500 tuntia, jotka on mahdollista suorittaa noin seitsemässä vuodessa. Teatteritaiteen opinnoissa kehittyvät rinnakkain itseilmaisu, keskittyminen, luovuus, persoonallisuus, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itsestä ja ympäröivästä maailmasta.

Ota yhteyttä

  • Kumpula Aleksi

Opetus

Toimisto