Kestävyyden hyödyt yritykselle

Kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut huimasti viimeisten vuosien aikana. Yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuteot vaikuttavat matkailijoiden matkakohdevalintoihin ja palveluiden ostopäätöksiin enenevässä määrin.

Kestävän matkailun kehittämispolulle lähteminen tarjoaa matkailuyrityksille keinon parantaa kilpailukykyä sekä erottautua kilpailijoista. Vastuullisuus tukee myös yrityksen brändiä ja imagoa.  

Kestävyysnäkökulman liittäminen liiketoiminnan kehittämiseen on keino parantaa yrityksen kustannustehokkuutta, kannattavuutta sekä riskienhallintaa. Energiatehokkuuden ja materiaalivirtojen tarkastelu ja suunnitelmallinen seuranta helpottaa löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien tiedostaminen ja huomioiminen liiketoiminnassa on usein edellytys matkanjärjestäjien valitessa alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan tai kriteeri rahoituksen myöntämiselle liiketoiminnan kehittämiseen.

Sustainable Travel Finland ohjelma

Lisätietoja antaa

  • Meriruoho Anna