Lakarin yritysalue houkuttelee vihreän siirtymän investointeja

Lakarin logistiikka- ja yritysalue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Rauman satamasta valtateiden 8 ja 12 risteysalueella, jossa eritasoliittymät varmistavat sujuvat liikenneyhteydet tieverkkoon. Alueella on mahdollisuus liittyä Fingridin 400 kV verkkoon.

Rauman kaupunki on käynnistänyt yli 200 hehtaarin suuruisen osayleiskaavoitetun alueen asemakaavatyön, jossa aluetta kaavoitetaan Tkem-merkinnällä.

Liitetiedostoja

Luostarinkylän eritasoliittymä, valtatie 8

Lakari-Liinala

Lakari-Liinalan yritysalue sijaitsee valtatie 8:n Luostarinkylän eritasoliittymän ympärillä. Uusi alue yhdistää toiminnassa olevat Susivuoren ja Lakarin työpaikka- ja yritysalueet. Alueen valttikorttina ovat läheiset yhteydet tieväylästöön. Asemakaavassa on varauduttu myös väylästön jatkuvaan kehittymiseen tulevaisuudessa.

Lakari-Liinalan alueella on rakennusoikeutta noin 304 000 kerrosneliömetriä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 198 hehtaaria. Valtatie 8:n luoteispuolinen alue kuuluu Susivuoren teollisuusalueeseen. Asemakaavassa ei ole tarkkoja tontti- ja korttelijakoja, vaan rakennuspaikat ovat monipuolisesti muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin. Kaava sallii teollisuus-, varasto- ja logistiikkarakennusten sekä toimistotilojen rakentamisen. Osa rakennusoikeudesta on käytettävissä tuotantoon liittyviin myymälätiloihin ja tukku- ja yritysmyyntiin.

Liitetiedostoja

Lisätietoja antavat

  • Asikainen Ari-Pekka

  • Kotiranta Mirja