Fåfängan kärjen ulkoilupolut on kunnostettu. Samalla pois puretun pumppaamorakennuksen paikalle kärjen luoteiskalliolle on rakennettu grillauspaikka penkkeineen. Grillauspaikalla ei ole polttopuuhuoltoa.

Polkuja kunnostettiin muutamia satoja metrejä ja niiden varsille asennettiin penkkejä. Fåfängan puustoa raivattiin aiemmin keväällä hoitosuunnitelman mukaisesti niin, että merinäkymä tulee paremmin esiin polun varrelta. Polulla liikkuminen moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on kielletty.

Grillauspaikka on kaikkien halukkaiden vapaassa käytössä. Käyttäjien tulee kuitenkin huomioida että avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.