Ajankohtaista

Hyvinvointiohjelma kokoaa elementtejä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Lapsia leikkimässä Liikennepuistossa.

Rauman uusi kaupunkistrategia ohjaa kaupunkia vuoteen 2030. Samalla kaupunki valmistautuu uuteen vaiheeseen hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa.

Strategia sisältää kahdeksan sitä konkretisoivaa ohjelmaa, joista yksi on hyvinvointiohjelma. Sen päämääränä on lisätä Rauman pitovoimaa, jossa hyvä ja turvallinen arki houkuttelee raumalaiset asumaan täällä ja myös muuttamaan Raumalle.

Hyvinvointiohjelma on hyvinvoinnin edistämisen ja strategisen johtamisen työväline. Se antaa laaja-alaisen kokonaiskuvan väestöryhmittäisestä asukkaiden hyvinvoinnista. Raumalla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihaasteina ovat ahdistuneisuus, väkivallan lisääntyminen sekä ylipaino.

– Heikommassa asemassa olevien kuntalaisten huomioiminen, yksinäisyys sekä digitalisaation nopea kehittyminen edellyttävät ennaltaehkäisevien toimien edistämistä, strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio toteaa.

Hyvinvointiohjelman avulla toteutetaan strategian tavoitteita hyvinvoivasta, aktiivisesta ja osallistavasta Raumasta. Sen tehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia muun muassa osaamisen ja kulttuurin edistämisellä, elinympäristön kehittämisellä sekä osallisuuden vahvistamisella.

Konkreettisten toimenpiteiden määrittelemiseksi ja sopimiseksi osallistamme laajasti kaupunkiorganisaation eri toimialoja, kaupungin yhteistyöverkostoja, lakisääteisiä neuvostoja sekä kuntalaisia.

– Hyvinvointiohjelma valmistellaan valtuustokausittain rullaavaksi. Sitä arvioidaan ja tarkennetaan valtuustotasoisesti vuosittain, Kuusio kertoo.

Rauman kaupunki järjestää yhdistysillan keskiviikkona 2.11. klo 17–19 kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Kanalinranta 3. Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa hyvinvointialueen muodostumisen vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä hyvinvointiohjelman valmistelusta. Yhdistysten edustajat saavat kutsun tilaisuuteen sähköpostitse.