Rauman kaupunginhallitus on valinnut Karin kampuksen ateria-, puhtaus-, kahvila-, lipunmyynti- ja tapahtumatarjoilupalveluiden tuottajaksi ISS Palvelut Oy:n.

Kampuksen palveluntuottajakilpailutus oli avoinna 3.10.–10.11.2023. Kilpailutus toteutettiin kaupunginhallituksen 5.6.2023 määrittelemien kriteerien mukaisesti. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät ISS Palvelut Oy ja RTK-Palvelu Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta. ISS Palvelut Oy:n vertailuhinta oli 6,8 miljoonaa euroa ja RTK-Palvelu Oy:n 9,2 miljoonaa euroa.

Sopimuskauden pituus on neljä vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kaupunginvaltuuston 30.1.2023 tekemän päätöksen mukaan kaupunki varasi itselleen mahdollisuuden tuottaa uimahallin puhtauspalvelut omana toimintana, mikäli ulkoinen toteutus olisi omaa tuotantoa kalliimpi tai epätarkoituksenmukaista. Kaupungin puhtauspalveluiden laatiman laskelman ja ISS Palvelut Oy:n tarjouksen kesken tehdyssä vertailussa tarjoajan hinta oli kaupungin omaa työtä halvempi, joten uimahallin siivous hankitaan ISS Palvelut Oy:ltä.

Valitulla palveluntuottajalla on yksinoikeus käyttää kampuksen keittiö- ja kahvilatiloja. Kilpailutukseen kuuluivat myös Rauman kaupungin kampuksella tapahtuvat tapahtumatarjoilut, jotka jatkossa tilataan ISS Palvelut Oy:ltä. Tapahtumatarjoiluita voi kampuksella tuottaa myös ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän valitsema tarjoilutuottaja. Sivistystoimiala määrittelee miten, milloin ja mitä tiloja ulkopuoliset palveluntuottajat voivat käyttää.

Urheiluseurat ja muut yleishyödylliset toimijat voivat järjestää tapahtumien ja turnausten aikana omaa kioski- ja buffet-toimintaa varainhankintaansa varten.

Valittu palveluntuottaja on velvoitettu sopimuskauden aikana työllistämään tai kouluttamaan oppisopimuksella kaksi henkilöä kokin/siivoojan ammattitutkintoon sekä työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi.

Liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus Karin kampukseen kuuluvat uimahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja teatterikoulut, musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Vuoden 2024 elokuussa käyttöön otettavan kampuksen kustannusarvio on noin 75,4 miljoonaa euroa.