Karin kampuksen uimahallin allastilojen laatoitus joudutaan uusimaan laattojen kiinnitysongelmien vuoksi. Uusimisesta sekä sopimusteknisistä asioista neuvotellaan tällä hetkellä laatoitusurakoitsijan ja materiaalitoimittajien kanssa. Karin kampuksen laatoitusurakoitsija on Tiilikaari Oy, jonka päämateriaalitoimittajia ovat Saint Gobain vedeneristys- ja laatoitustuotteissa, sekä laattojen osalta Laattapiste-Pukkila Oy. AFRY Building Finland Oy:n suorittamien tutkimusten mukaan laattojen kiinnitysongelmat koskevat uimahallin kaikkia laatoitettuja pintoja.

Rakenteilla olevassa uimahallissa havaittiin laattojen tartuntaan liittyvää mahdollista ongelmaa, kun laattoja irtosi saumaustyön yhteydessä kesällä 2023. Tässä vaiheessa altaista oli laatoitettu melkein kaikki allaspinnat lukuun ottamatta pääaltaan pohjaa. Havainnon johdosta laatoitustyöhön tuli noin kahden kuukauden tauko, jonka aikana syytä irtoamiseen selvitettiin urakoitsijan ja Saint Gobainin toimesta. Selvityksien jälkeen pääaltaan pohja laatoitettiin valmiiksi syksyllä.

Syksyllä 2023 laatoitusurakoitsijan materiaalitoimittaja Saint Gobain antoi kohteeseen toimittamilleen vedeneristys- ja laatoitustuotteille 10 vuoden takuun.

Laatoitusurakoitsija Tiilikaari Oy keskeytti irtonaisten laattojen korjaustyöt syksyllä 2023. Kesän ja syksyn 2023 aikana Tiilikaari Oy ja Saint Gobain suorittivat erinäisiä kokeita työmaalla ja laboratoriossa. Koska Tiilikaari Oy:n ja Saint Gobainin näkökohdissa oli erilaisia näkemyksiä heikon tartunnan syistä, niin päätettiin yhteisesti kaupungin, materiaalitoimittajan ja urakoitsijan kesken tilata ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio AFRY Building Finland Oy tutkimaan laatan ja laastin heikon tartunnan syitä.

AFRY Building Finland Oy aloitti kenttätutkimukset tammikuussa 2024 tekemällä vetokokeita tartunnan selvittämiseksi sekä ”koputuskokein” irti olevien laattojen laajuuden selville saamiseksi. Irti olevia laattoja ei juurikaan havaittu yksittäisiä laattoja lukuun ottamatta, kun taas vetokokeiden tulokset olivat heikkoja laattojen irrotessa kiinnityslaastista käytännössä puhtaana. Irtivetokokeiden sekä silmämääräisten havaintojen perusteella on voitu todeta, että kiinnityslaastin ja laatan välinen tartunta on heikko.

Allastilojen laatoituksen uusimisen laajuudesta, työmenetelmistä, käytettävistä materiaaleista ja muista menettelytavoista, sekä sopimusteknisistä asioista neuvotellaan seuraavaksi Rauman kaupungin, laatoitusurakoitsijan ja heidän materiaalitoimittajiensa kanssa.

Työn laajuudesta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin, kun ne tarkentuvat. Tavoitteena on saada uimahalli valmiiksi ja käyttökuntoon vuoden 2024 aikana.