Rauman kaupunki tarjoaa vuosittain monipuolisia kesätyömahdollisuuksia nuorille. Tänä vuonna kesätyöpaikkoja oli avoinna lähes 200. Kirjastoapulainen Sylvi Ruusunen ja liikuntapalveluiden toimistoharjoittelija Juulia Tommila kertovat, millaista on olla kesätöissä kaupungilla.

Kirjastotyön monipuolisuus kiinnostaa Sylviä

Sylvi Ruusunen, 18, työskentelee Rauman pääkirjastossa kirjastoapulaisena elokuun alkupuolelle asti. Sylvi opiskelee Rauman Lyseon lukiossa, jossa hänellä alkaa syksyllä kolmas lukuvuosi.

Kirjastoapulaisen työnkuvaan kuuluu muun muassa asiakaspalvelua, kirjojen hyllytystä sekä aineistojen tarkastusta. Sylvi on päässyt tutustumaan myös kokoelman hoitoon.

– Olen viihtynyt työssä mukavasti, sillä työilmapiiri on hyvä ja perehdytys on ollut riittävää. Työtehtävät ovat olleet mieluisia ja olen päässyt jonkin verran vaikuttamaan siihen, mitä teen ja mihin aikaan työskentelen. Koen työni kirjastossa merkitykselliseksi, sillä saan tehdä töitä tärkeän ja kaikille saatavilla olevan palvelun parissa, Sylvi sanoo.

Sylvin mukaan parasta on kirjastotyön monipuolisuus sekä erilaisten ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Työssä yhdistyvät itsenäisesti suoritettavat tehtävät kuten hyllytys ja aineistojen tarkastus sekä asiakaspalvelu, jossa saa olla enemmän vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

– Hain kesätöitä kaupungilta, koska kyseessä on minulle entuudestaan tuttu ja luotettava työnantaja. Olen ollut Rauman kaupungilla töissä jo kolmena vuotena. Viimeksi työskentelin Kourujärven kirjastossa. Olen hakenut myös muita paikkoja, sillä kaupungilla on paljon erilaisia kesätyömahdollisuuksia. Koen tärkeäksi työskennellä oman kunnan hyväksi, Sylvi kertoo.

Sylvin lähitulevaisuuden suunnitelmissa on valmistua ensin ylioppilaaksi ja hakeutua sen jälkeen korkeakouluopintoihin. Yliopisto-opinnot kiinnostavat, mutta tietty hakukohde ja ammattihaave ovat vielä mietinnässä.

Liikunnan edistäminen on Juulian juttu

Juulia Tommila, 21, työskentelee toista kesää liikuntapalveluiden toimistoharjoittelijana elokuun puoliväliin asti. Juulia opiskelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikunnan yhteiskuntatieteitä. Hän valmistui kolmen vuoden yliopisto-opintojen jälkeen liikuntatieteiden kandidaatiksi ja jatkaa syksyllä saman pääaineen maisteriopinnoilla.

– Sivuaineena olen opiskellut muun muassa kauppakorkeakoulun liiketoimintaosaamisen perusopinnot sekä kestävän kehitykseen ja soveltavaan liikuntaan liittyviä kursseja, Juulia sanoo.

Juulian päätehtävä on työstää Rauman kaupungin uutta liikkumissuunnitelmaa. Hän tekee nykytilan kartoitusta keräämällä aineistoa, luo linjauksia tuleville vuosille sekä kokoaa tavoitteita ja toimenpiteitä raumalaisten liikkumisen edistämiseksi. Juulia on myös koonnut lasten ja nuorten harrastusvihkoa, päivittänyt liikuntapalveluiden nettisivuja ja osallistunut liikunnan hankkeiden suunnitteluun.

– Parasta on ollut ehdottomasti työkavereihin tutustuminen. Lisäksi on ollut kiva oppia, millaisia asioita on huomioitava liikuntatapahtuman järjestämisessä ja miten uuden liikuntapaikan suunnittelu sekä toteutus etenevät. Työskentely kaupungilla on opettanut ottamaan vastuuta projektin hallinnoimisesta, ja koen saaneeni tärkeitä käytännön oppeja, Juulia kertoo.

Juulian mukaan työnteko Rauman kaupungilla on ollut antoisaa ja mielenkiintoista.

– On ollut kiva tutustua liikuntapalveluiden työntekijöiden tehtäviin. Minut on otettu ilolla vastaan ja antamistani ideoista on ollut hyötyä. Olen saanut itsevarmuutta esiintymistaitoihin sekä ideoita lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen. Kaupungilla työskentely on avartanut näkemystäni myös siitä, mitä kaikkea organisaation sisällä tehdään, Juulia kertoo.

Rauma on Juulian entinen kotikaupunki, joten kesätyön etsiminen tutulta seudulta tuntui luontevalta. Monet asiat ovat hoituneet sujuvasti paikallisen ymmärryksen ansiosta. Kaupungin liikuntapalveluissa pääsee edistämään myös laaja-alaisesti monien eri väestöryhmien liikkumista

–  Liikunta-alalla aloittelevana koen tärkeäksi tutustua julkisen sektorin toimintaan. Haluaisin tulevaisuudessakin työskennellä liikunta-alalla. Olisi mielenkiintoista päästä mukaan liikkumista edistävään hankkeeseen koordinaattoriksi, Juulia pohtii.

Juulian lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu gradun työstäminen, jota hän tekee syksyllä yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.

– Tulevaisuuden unelmatyöni olisi sellainen, jossa voisin suunnitella uusia liikkumisympäristöjä ja edistää kestävää liikkumista. Haaveenani on kuitenkin päästä näkemään liikuntakenttää myös muiden sektoreiden näkökulmista.

Juulia Tommila.
Sylvi Ruusunen.