Raumalla vieraili maanantaina 23.10. arvovaltainen joukko kulttuuriympäristöjen vaalimisesta vastaavia viranomaisia. Edustettuina olivat Museovirasto pääjohtajansa johdolla, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

Päivään sisältyi kulttuuriympäristöön liittyviä puheenvuoroja ja keskustelua Rauman kaupungin viranhaltijoiden ja ylimpien päättäjien kanssa. Puheenvuoroissa nostettiin esiin muun muassa rakennetun kulttuuriympäristön merkitystä ja vaikutusta ihmisille sekä kulttuuriympäristöjen vaalimisen mekanismeja.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toi aloituspuheenvuorossa esiin Rauman hyvää tilannetta menestyvänä ja elinvoimaisena kaupunkina.

– Maailmanperintökohteet Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki ovat tärkeä osa kaupungin imagoa, Poikela totesi.

Eri viranomaistahot kertoivat omasta roolistaan kulttuuriympäristön vaalimisessa sekä kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä sen taustalla. Tilaisuudessa huomio keskittyi erityisesti Vanhan Rauman suojeluun ja kehittämiseen.

Kulttuuriympäristön vaalimisen taustalla on lukuisia lakeja ja sopimuksia. Maailmanperintökohde Vanhaa Raumaa koskee muun muassa kansainvälinen maailmanperintösopimus.

– Maailmanperintökohteen suojelun tulee olla korkeimmalla mahdollisella tasolla, Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessman kertoi puheenvuorossaan.

Keskustelu jatkui kävelykierroksella, jossa tutustuttiin muun muassa liikekeskustaan, toriin ja Vanhan Raatihuoneen pihaan.

Päivän lopuksi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo totesi, että Raumalla rakennettu kulttuuriperintö on aito voimavara ihmisten arjessa ja kaupungin kehittämisessä.

– Oli ilo kuulla huolella ja kaupunkilaisia osallistaen valmistellusta Vanhan Rauman asemakaavasta, jolla turvataan maailmanperintökohteen säilymistä elävänä kaupunkikeskustana, Merisalo kiitteli.

Kävelykierroksella Vanhassa Raumassa. Kuvassa vasemmalta Satakunnan Museon rakennustutkija Olli Joukio, Satakuntaliiton alueidenkäytön johtaja Susanna Roslöf, Museoviraston erikoisasiantuntija Kaija Kiiveri-Hakkarainen, Satakunnan Museon johtaja Johanna Jakomaa, Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessman, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Huuska, Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela, ELY-keskuksen ylitarkastaja Kirsti Virkki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi, ELY-keskuksen ylitarkastaja Ulla Riipinen ja kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi. Kuva: Henri Raitio.