Lähdepellon urheilukeskuksen pysäköintialueen laajennus ja peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana. Laajennuksen vuoksi nykyiset Lähdepellon tenniskentät puretaan, ja uudet kentät on suunniteltu rakennettavan Otanlahden urheilukeskukseen tulevana kesänä. Tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 12.3.

Lähdepellon pysäköintialueena on toiminut pitkään sorapintainen kenttä, jossa ruuhka-aikoina pysäköinti on jäsentymätöntä, eri kulkumuodoille ei ole omia väyliä, valaistus on heikko sekä saattoliikenteen paikat ovat puutteellisia. Myös kunnossapito on erityisesti kelirikkoaikaan haastavaa.

Tuki-Areena valmistui vuonna 2012, jolloin laadittiin piha-alueen kattava pysäköinti- ja kuivatussuunnitelma. Suunnitelma jäi aikanaan toteuttamatta, joten pysäköintialueen yleissuunnittelu käynnistettiin uudelleen kesällä 2023. Syksyllä suunnitteluun osallistettiin myös alueella toimivan Tuki-Areena Oy:n edustajat.

– Toteutettavaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut kokonaisuus, jossa Lähdepellon koko piha-alue otetaan pysäköintikäyttöön lukuun ottamatta Tuki-Areenan länsipuolta. Tenniskenttätoimintojen siirto toisaalle mahdollistaa Lähdepellolla saattoliikenteen toimivuuden ja pysäköintipaikkojen määrän lisäämisen. Pihan länsiosa varataan mahdolliselle laajentumiselle, mutta sorapintainen alue toimii edelleen pysäköintikäytössä, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Alueelle saapuminen ja sieltä poistuminen on suunniteltu Kodisjoentien yksisuuntaisten liittymien kautta. Pysäköintialueella erotellaan eri kulkumuodot, ja jalankululle sekä pyöräilylle varataan omat reitit. Saattoliikenne ja pysäköinti jäsennellään. Myös paikallisliikenteelle tulee oma pysäkki. Turvallisuutta lisätään korotetuilla suojateillä. Suunnitelman mukaan myös alueen valaistus uusitaan ja samalla varaudutaan sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Alueelta varataan erillisiä lumitiloja talvikunnossapidolle.

– Lähdepellon pysäköintialueen urakka on tarkoitus käynnistää pohjatöillä tänä kesänä. Päällystys- ja viimeistelytyöt toteutettaisiin kesällä 2025, Pajuoja sanoo.

Yleissuunnitelman kustannusarvio on 1,14 miljoonaa euroa, joka tarkentuu suunnittelun edetessä ja urakkatarjousten myötä. Laajennus ja peruskorjaus toteutetaan yhteistyössä Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n kanssa. Kustannusjaosta on käyty alustavia neuvotteluja.

Tenniskentät lisäävät Otanlahden liikuntapaikkatarjontaa

Lähdepellon tenniskentät ovat olleet suosittuja, kaupunkilaisten vapaasti varattavissa olevia liikuntapaikkoja. Toimivimmaksi tenniskenttien uudeksi sijoituspaikaksi on valikoitunut Otanlahden urheilukeskuksen länsipuoli.

Uudet tenniskentät on tarkoitus rakentaa tulevana kesänä koripallo- ja beach volley -kenttien viereen nykyiselle hiekkapintaiselle pesäpallokentälle. Kyseisen pesäpallokentän varausaste on ollut alhainen, joten toiminnot pystytään siirtämään tarvittavilta osin muille olemassa oleville pesäpallokentille.

– Tenniskentät lisäävät entisestään alueen monipuolista liikuntapaikkatarjontaa sekä täydentävät alueen vetovoimaa kesäisenä harrastus- ja kohtaamispaikkana. Kentät on suunniteltu varustettavan nykyaikaisella Courtsol-pinnoitteella, liikuntapaikkapäällikkö Tommi Cederberg sanoo.

Alueelta löytyy jo entuudestaan WC-tilat, pukuhuoneet sekä hyvät oheispalvelut. Otanlahden urheilukeskuksessa työskentelee myös huoltohenkilökuntaa.

Tenniskenttien rakentamisen kustannusarvio on noin 120 000 euroa.