Ajankohtaista

Lasten ja nuorten kuulemispäivässä keskusteltiin kouluverkosta, jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä mielipiteenilmaisusta

Rauman nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto ja Lasten parlamentti järjestivät jokavuotisen lasten ja nuorten kuulemispäivän kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkona 2.5. Tilaisuus pidettiin Raumalla jo 14. kertaa.

Tämän vuoden kuulemispäivän teemoina olivat kouluverkon muutokset, jatkokoulutusmahdollisuudet Raumalla sekä raumalaisten lasten ja nuorten mielipiteenilmaisukeinot.

– Aiheet olivat tänä vuonna isoja ja tärkeitä, ja niistä syntyi hyviä keskusteluja. Uskon, että nuorten ajatuksista jäi paljon pohdittavaa. Jäämme Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston kanssa työstämään toimenpide-ehdotuksia keskustelujen pohjalta, nuoriso-ohjaaja Maija Salomaa kertoo.

Keskustelutyöpajoissa lapset ja nuoret pohtivat yhdessä asiantuntijoiden ja kuntapäättäjien kanssa esimerkiksi kouluverkkouudistuksen vaihtoehtoja ja sitä, miksi uusia ratkaisuja täytyy tehdä. Keskusteluissa lasten ja nuorten huolenaiheeksi nousivat myös muun muassa lopetettavien koulujen opettajien työt ja rakennusten jatkokäyttö.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia käsittelevissä keskusteluissa aiheina olivat muun muassa toisen asteen opintojen maksullisuus, opiskelija-asuntojen tilanne Raumalla sekä Rauman vetovoima paluumuuttajien keskuudessa.

Keskustelut mielipiteenilmaisukeinoista toivat esiin lasten ja nuorten toiveen uusista vaikuttamiskanavista sekä oppilaskuntien valinnan yhtenäistämisestä. Uutena ehdotuksena toivottiin uuden palautekanavan kehittämistä koululaisten sekä nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin välille.