Ajankohtaista

Lillonkarin uimaranta on asetettu uimakieltoon

Lillonkarin ranta.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuolto on torstaina 3.8.2023 päättänyt kieltää uimisen Lillonkarin uimarannalla. Uimakiellon syynä on uimarannalta otetuissa uimavesinäytteissä todetut korkeat suolistoperäisten enterokokkibakteerien pitoisuudet.

Lillonkarin uimarannalta 25.7.2023 otetussa uimavesinäytteessä suolistoperäisten enterokokkien pesäkemäärä ylitti toimenpiderajan. Suolistoperäisten enterokokkien pesäkemäärä oli noin 1300 pmy/100 ml. Uusintanäytteessä, joka otettiin 27.7.2023, suolistoperäisten enterokokkien pesäkemäärä oli laskenut ollen 230 pmy/100 ml. Tilanteen arvioimiseksi otettiin vielä uusintanäyte 1.8.2023, jossa suolistoperäisten enterokokkien määrä oli 2400 pmy/100 ml. Sovellettavat toimenpiderajat annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. Uimaveden ollessa merivettä suolistoperäisten enterokokkien toimenpideraja on 200 pmy/100 ml.

Uimakielto on voimassa toistaiseksi. Veden laadun seurantaa jatketaan. Uimakielto voidaan purkaa, kun sekä suolistoperäisten enterokokkien että Escherichia coli -bakteerin pitoisuudet kahdessa peräkkäisessä näytteessä alittavat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetut toimenpiderajat.

Uimaveden laadun valvonnassa tutkitaan säännöllisesti suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin pitoisuuksia. Tutkimusten tarkoituksena on havaita mahdollinen ulosteperäinen uimaveden saastuminen. Ulosteperäisesti saastuneessa uimavedessä uimiseen liittyy sairastumisriski. Vedessä saattaa olla erilaisia tautia aiheuttavia bakteereita, viruksia ja alkueläimiä. Saastuneessa vedessä uiminen voi aiheuttaa vatsatautia, ihotulehduksia tai silmätulehduksia.