Nanunkallion koulun, valmistuskeittiön ja uuden päiväkodin rakennushanke on edennyt urakan kilpailutukseen. Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Tarjouskilpailusta järjestetään markkinainfo keskiviikkona 24.1. Ravintola Knuutinpojassa osoitteessa Kanalinranta 3.

– Infon tarkoituksena on avata hankintamenettelyä eri vaiheineen, kertoa rakennuskohteesta ja sen aikataulusta, tiedottaa hankkeesta kiinnostuneita tahoja sekä antaa urakoitsijoille, suunnittelijoille ja tavaran toimittajille mahdollisuus esittää kysymyksiä, kommentteja ja ehdotuksia, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.

Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajat jättävät osallistumishakemuksensa 16.2. klo 12 mennessä. Hakemusten perusteella valitaan jatkoon enintään kuusi tarjoajaa ehdotussuunnitelmavaiheeseen.

Ehdotussuunnitelmien pohjalta valitaan kolme tarjoajaa kehitystyöpajavaiheeseen. Näiden tarjoajien kanssa suunnitelmia ja ratkaisuja kehitetään yhdessä ennen lopullisten tarjousten jättämistä.

– Lopullisten tarjousten pohjalta valitaan yhteistyökumppani kehitysvaiheeseen, jonka aikana suunnitelmat ja ratkaisut viimeistellään, valmistellaan rakentamista sekä jätetään rakennuslupahakemus. Kehitysvaiheen lopuksi Rauman kaupunki tekee yhteistyökumppanin kanssa KVR-urakkasopimuksen, jonka myötä koulun rakennustyöt käynnistyvät, Kumpula kertoo.

Hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka, jossa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta.

Hankintavaihe sijoittuu kuluvan vuoden tammi-lokakuuhun. Yhteinen kehitysvaihe valitun kumppanin kanssa alkaa lokakuussa ja päättyy helmikuussa 2025.

Uudisrakentaminen toteutetaan 2025 helmikuun ja 2027 helmikuun välisenä aikana. Nanun koulun väistötilojen ja käytöstä poistuvan valmistuskeittiön purkaminen sekä näiden alta vapautuvan purkualueen pihatyöt toteutetaan vuoden 2027 aikana.

Nanunkallion koulu käsittää luokka-asteet 1–6, erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen, esiopetuksen sekä koulukiinteistössä toimivan iltapäiväkerhotoiminnan liikuntatiloineen. Kokonaisuuden kapasiteettimitoituksena on 550 lapsi- ja oppilaspaikkaa. Kohteeseen tulee myös valmistuskeittiö. Rakennuksen pinta-ala on huonetilaohjelman mukaan yhteensä noin 9500 brm².

Hankkeeseen kuuluu lisäksi viisiryhmäinen ja 105-paikkainen päiväkoti, joka hankesuunnitelmasta poiketen sijoitetaan yhdeksi soluksi Nanunkallion koulun yhteyteen. Päiväkodin alustava kokonaispinta-ala on huonetilaohjelman mukaisesti yhteensä noin 1150 brm².

Urakan tavoitehinnaksi on asetettu noin 34 miljoonaa euroa.