Ajankohtaista

Pohjoiskehän kouluun haetaan hallinnollista rehtoria

Pohjoiskehän koulun havainnekuva

Pohjoiskehän koulussa tulee toimimaan hallinnollinen ja pedagoginen rehtori. Hallinnollisen rehtorin rekrytointi käynnistyi 20.5. ja päättyy 4.6. Opetustoiminta uudessa koulussa alkaa elokuussa 2019.

Hallinnollisen rehtorin toivotaan aloittavan työt vuoden 2018 lokakuussa. Pedagogisena rehtorina uudessa koulussa jatkaa Malmin ja Naulan erityiskoulujen rehtori Taina Suvikas.

Päävastuu koulun toiminnan johtamisesta tulee olemaan hallinnollisella rehtorilla. Työnkuvaan kuuluu muun muassa hallinnollisten päätösten tekoa, talousasioita, viestintää, rekrytointia sekä turvallisuudesta ja työsuunnittelusta huolehtimista.

– Hallinnollinen rehtori osallistuu myös koulun kalustuksen suunnitteluun, henkilöstön kouluttamiseen sekä tietysti lukujärjestysten tekemiseen. Pedagoginen rehtori toimii hallinnollisen rehtorin työparina, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Pedagogisesta eli opetuksellisesta toiminnan johtamisesta Pohjoiskehän koulussa tulee vastaamaan rehtori Taina Suvikas. Pedagogisen rehtorin työnkuvaan kuuluvat muun muassa perusopetuksen ja erityisopetuksen integraation suunnittelu, yhteistyö koulun ja kotiväen kanssa sekä oppilashuollosta vastaaminen. Suvikas jatkaa edelleen myös Naulan yläkoulun rehtorina.

Viljanen-Lehto muistuttaa, että rehtoreiden työnjaon suunnitelma on alustava. Hallinnollisen ja pedagogisen rehtorin lisäksi Pohjoiskehän kouluun valitaan myös vararehtori. Pohjoiskehän koulu rakentuu kolmesta solusta, joihin jokaiseen valitaan yksi opettaja soluvastaavaksi. Vararehtori tulee olemaan yksi soluvastaavista.

Hallinnollisen rehtorin virkaan valittavalta edellytetään kokemusta rehtorin tehtävästä. Lisäksi arvostetaan vuorovaikutustaitoja, erityisopetuksen tuntemusta sekä esimieskoulutusta.

Tutustu työnkuvaan osoitteessa kuntarekry.fi.