Rauman kouluverkkouudistus on etenemässä kaupunginhallituksen päätöspöydälle ohjausryhmän linjaaman ja sivistysvaliokunnan hyväksymän vaihtoehdon mukaisena. Kaupunginhallituksen 3.6. kokouksessa kaupunginjohtajan päätösesityksenä on, että valtuustolle esitettäisiin kolmen koulun lakkauttamista ja kokonaisuuden uudelleen tarkastelua seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Sivistysvaliokunta asettui 29.5. toimialajohtaja Soile Stranderin esityksen taakse. Siinä Vasaraisten koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun 31.7.2026 ja oppilaat siirtyvät Uotilan kouluun, Kodisjoen koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun 31.7.2026 ja oppilaat siirtyvät Unajan kouluun ja Kortelan koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun 31.7.2027 ja oppilaat siirtyvät Nanunkallion kouluun. Esityksenä on myös, että seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä tarkastellaan kouluverkkoa kokonaisuudessaan uudelleen. Toimialajohtajan esitys oli kouluverkkouudistuksen ohjausryhmän linjauksen mukainen.

Sivistysvaliokunnalla oli päätöstä tehdessä käytössään laaja kooste kuntalaisten, lasten, vanhempien ja vaikutuspiirissä olevien koulujen henkilöstön mielipiteistä sekä lapsivaikutusten arvioinnin tulokset. Myös kaupunginhallituksen ja –valtuuston jäsenet ovat voineet tutustua samaan päätöksenteon tueksi tuotettuun ja kerättyyn aineistoon.

– Olen tyytyväinen siihen, että kouluverkkouudistus ja sen eri vaiheet ovat edenneet ohjausryhmän helmikuussa hyväksymän aikataulun mukaisesti. Koulujen lakkautukset ovat aina kipeitä asioita, mutta laskeva lapsimäärä ja vähenevät resurssit edellyttävät rakenteiden uudistamista, jotta resursseja riittää jatkossakin koulujen ydintehtävään eli laadukkaaseen opetukseen ja oppimisen edellytysten turvaamiseen sekä terveellisiin ja turvallisiin koulutiloihin. Muutokset tuovat myös monia hyviä asioita, esimerkiksi laajenevia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Kaupunginhallituksesta kouluverkkopäätös etenee valtuustoon 17.6.2024.

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä, koska ikäluokat ja samalla oppilasmäärät pienenevät voimakkaasti. Suunnittelun lähtökohtana on ollut turvata raumalaisten lasten laadukas perusopetus tulevaisuudessakin säilyttäen tuntikehykset, tuntimäärät ja hallitut ryhmäkoot.

Selvitys ja suunnitelmat uudeksi kouluverkoksi esiteltiin kuntalaisille huhtikuun alussa ja samalla alkoi kuntalaiskeskustelu ja poliittinen keskustelu

Kouluverkkouudistuksen materiaalit, selvitykset ja suunnitelmat ovat nähtävissä osoitteessa www.rauma.fi/kouluverkkouudistus.