Ajankohtaista

Rauman kaupunki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä kestävän kehityksen toimintakulttuurin edistämiseksi

Käsi kasaamassa puupalikoita, joissa kestävän kehityksen aiheita.

Rauman kaupunki toteuttaa kyselyn, jonka avulla selvitetään asukkaiden mielipiteitä kestävän kehityksen toimintakulttuurin edistämiseksi. Sähköiseen kyselyyn voi vastata 31.5. asti osoitteessa link.webropol.com/s/kestavankehityksenasukaskysely. Vastaaminen vie noin 3–5 minuuttia. Vastaajien tiedot käsitellään anonyymisti.

Kyselyssä kartoitetaan asukkaiden ja kotitalouksien tottumuksia sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen vähentämisestä sekä kokemuksia asumisen, liikkumisen, jätteiden käsittelyn ja kulutustottumuksien kestävyydestä.

– Haluamme lisäksi selvittää, miten Rauman kaupunki voi kehittää toimintaansa kohti kestäviä menettelytapoja yhdessä tekemällä ja kuntalaisia osallistamalla sekä mitä viestintäkanavia voimme hyödyntää tiedonkulun helpottamiseksi. Kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan oman asuinympäristönsä jokapäiväisiin arjen asioihin ja kestävyystoimiin, kestävän kehityksen koordinaattori Anna Meriruoho kertoo.

Kestävän kehityksen ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja lähiajan toimenpiteet ihmisen, ympäristön, talouden ja teknologian tasavertaisesti huomioivalle kehitykselle.

– Ohjelman tavoitteena on lisätä asukkaiden ja sidosryhmien tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Haluamme myös tuoda ilmi esiin nousseita haasteita ja kehittämistarpeita, miten kestävämpien ratkaisujen huomiointi voidaan varmistaa ja ennakoida tulevaisuudessa, Meriruoho sanoo.