Ajankohtaista

Rauman kaupunki on mukana Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa -hankkeessa

kansainvälisiä nuoria.

Rauman kaupunki toteuttaa yhdessä Euran, Eurajoen, Huittisten ja Säkylän kanssa maaliskuussa käynnistyneen kotouttamistyötä vahvistavan Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa -hankkeen. Hanke jatkuu vuoteen 2026 saakka.

Rauman kaupungin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää Etelä-Satakunnan alueella tehtävää kotouttamistyötä sekä tukea alueen kuntia vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumislain kokonaisuudistuksen valmistelussa ja sen tuomissa velvoitteissa.

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja sitä tukevia valmiuksia, kielitaitoa sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Laissa kunnille on säädetty uusia tehtäviä, kuten matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen, kotoutumisohjelma sekä monikielinen yhteiskuntaorientaatio.

– Hanke ja siihen kirjatut tavoitteet mahdollistavat Etelä-Satakunnan alueella valmistautumisen riittävin resurssein ja tilaisuuden kartoittaa ja kehittää jo olemassa olevia toimintoja, kansainvälisyyskoordinaattori Mia-Maria Mattila sanoo

Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat sekä alueella asuvat kolmansien maiden eli Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaiset että teeman ympärillä toimivat viranomaiset ja järjestöt.

– Tavoitteenamme on kasvattaa seudun pitovoimaa. Olemme havainneet, että ulkomaalaistaustaiset asukkaat kaipaavat palveluita, joissa apu kohdentuu heidän tarpeisiinsa. Samalla saamme kannustettua osaavaa työvoimaa jäämään esimerkiksi opiskelujen jälkeen Raumalle, Mattila kertoo.

Alueelle soveltuvaa yhtenäistä monikielisen yhteiskuntaorientaation toimintamallia ja ohjaajien kouluttamista kartoitetaan ja valmistellaan hankkeen aikana. Ulkomaalaistaustaisten ja kantaväestön kohtaamispaikaksi suunnitellaan lisäksi tiloja, joissa eri toimijat voivat kokoontua säännöllisesti.

– Tarkoituksena on lisäksi kehittää yhteistyötahojen kanssa malli, jonka avulla madalletaan ulkomaalaistaustaisten kynnystä osallistua erilaisten yhdistysten ja järjestöjen toimintaan, Mattila sanoo.

Hankekunnat muodostavat vuoden 2025 alusta myös yhteisen Etelä-Satakunnan työllisyysalueen, jossa Rauman kaupunki toimii vastuukuntana. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat lisäksi muun muassa alueen järjestöt, uskonnolliset yhteisöt, työvoimaviranomaiset, oppilaitokset sekä muut hankkeet. Rauman kaupunki rekrytoi hankkeeseen kaksi työntekijää. Hankkeen rahoittaa sisäministeriön hallinnoima turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.