Rauman kaupunki oli mukana talvella julkaistun Lumitilaoppaan laadinnassa. Lumitilaopas käsittelee lumitilojen mitoittamista ja lumen käsittelyä kaupunkiympäristössä eri näkökulmista.

Opas on monipuolinen läpileikkaus siitä, miten lumitila pitää huomioida esimerkiksi kaavoituksessa sekä katujen, yleisten alueiden, kunnossapidon ja uusien rakennusten suunnittelussa.

– Parasta oppaassa on eri aloilta yhteen koottu tieto lumenkäsittelyn haasteista. Jos lunta sataa kerralla paljon ja kaikkialle tällöin pienillä resursseilla kunnossapito on haasteellista. Kunnossapitoa voidaan edesauttaa siten, että lähtökohdat on suunniteltu toimiviksi. Oppaassa on painotettu sitä, kuinka paljon on eri suunnittelunvaiheita, joissa on onnistuttava ennen varsinaista lumenpuhdistustyötä, mitkä tulee nekin suunnitella etukäteen. Tiedon kulkeminen molempiin suuntiin on tärkeää, myös suunnittelija tarvitsee oikeaa tietoa tavoitteen onnistumiseksi, kaavoitusarkkitehti Minna Mäkelä kertoo.

Opas antaa suosituksia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisista suunnitteluratkaisuista, rakenteista ja työmenetelmistä. Sen on tarkoitus tukea osaltaan niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tavoitteita muun muassa kestävään rakentamiseen ja hulevesien laadun parantamiseen liittyen.

Lisätietoa oppaasta sekä ladattava aineisto löytyvät Viherympäristöliiton nettisivuilta.

Viherympäristöliiton hankkeessa olivat Rauman lisäksi mukana Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Kuopio, Lahti, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Rovaniemi, Mikkeli, Porvoo ja Kotka sekä Kuntaliitto ja Rakennusteollisuus ry.