Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta valmistelee uuden kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen maisteriohjelman perustamista. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat -ohjelmakokonaisuus käynnistyy syksyllä 2026 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.  

Uuden ohjelman tavoitteena on vastata kansalliseen ja maailmanlaajuiseen osaajakysyntään kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on tarvittavat teknologiset taidot ja kyvyt ratkaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön haasteita työelämässä sekä yritys- ja tutkimusmaailmassa.

Rauman seudun kunnat ja alueen yritykset ovat olleet aktiivisesti rakentamassa uutta koulutukseen liittyvää yhteistyökumppanuutta. Rauman seutu on valikoitunut yhteistyöalueeksi, koska alueella on runsaasti kansallisesti merkittäviä elintarvikealan ja metsäsektorin toimijoita.

– Helsingin ylipiston kanssa suunniteltu yhteistyö on uusi tervetullut avaus, jolla toisaalta vastataan elinkeinoelämän ilmaisemiin rekrytointihaasteisiin ja toisaalta tuotetaan houkuttavia jatko-opiskelumahdollisuuksia Satakunnassa jo opiskeleville korkeakouluopiskelijoille. Tiivis kumppanuus alueen yritysten kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimusrahoituksen hyödyntämisen yritysten omassa kehittämistyössä, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Yliopiston mukaan Rauman kaupunki ja seudun muut kunnat ovat omilla toimillaan aktiivisesti edistäneet hankkeen toteutumista. Lisäksi yhteistyö alueen vahvojen toimijoiden, kuten Pyhäjärvi-instituutin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun, kanssa on ollut rakentavaa ja eri osapuolten tavoitteet huomioivaa.

Koulutusohjelman erityispiirteenä on opetussuunnitelmaan sisällytettävä kiinteä yritys- ja työelämäyhteistyö, joka tarjoaa opiskelijoille kiinnostavia harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia sekä avaa tulevia urapolkuja. Vastaavasti ohjelman yhteistyökumppanit saavat yhteyden alansa tuleviin huippuasiantuntijoihin, jotka voivat jo opinnäytetyövaiheessa osallistua merkittävästi kumppaneiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus on kaksivuotinen ja 120 opintopisteen laajuinen. Vuonna 2026 ohjelmassa aloittaa 40 opiskelijaa, minkä jälkeen opiskelijamäärää kasvatetaan asteittain kohti sadan uuden opiskelijan vuositavoitetta. Ohjelma soveltuu laajasti kaikille alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on kiinnostusta teknologiaa ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä yhdisteleviin opintoihin.

Linkki Helsingin yliopiston tiedotteeseen.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä