Satakunnan hyvinvointialueella on otettu käyttöön yhteiset sosiaalihuollon sähköiset ilmoituslomakkeet.

Hyvinvointialueen nettisivuilta löytyy nyt yhteen koottuna sähköiset ilmoitukset sekä hyvinvointialueella käytössä olevat käsin täytettävät ilmoituslomakkeet Huolen ilmoittaminen sosiaalihuoltoon – Satakunnanhyvinvointialue.

Nettisivulla on erikseen lomakkeet yksityishenkilöiden ja viranomaisten käyttöön. Sosiaalihuollon sähköiset ilmoitukset on tarkoitettu kiireettömiin tilanteisiin. Kiireellisissä asioissa soita Satakunnan sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 02 623 4380. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Hyvinvointialueen nettisivuilta www.sata.fi löytyy heti etusivulta linkki huolen ilmoittamiseen sosiaalihuoltoon. Sivulta löydät tietoa siitä, miten toimia, kun on huolissaan itsestään tai toisesta ihmisestä. Huoli voi liittyä lapsen, aikuisen tai ikääntyneen avun tai tuen tarpeeseen. Sinun ei tarvitse tietää, mitä laki sanoo asiasta. Tärkeintä on, että olet yhteydessä sosiaalihuoltoon ja kerrot, että sinulla on herännyt huoli.

Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi

  • kotona asumiseen liittyvät pulmat
  • henkilön päihteiden käyttö
  • mielenterveys
  • väkivalta
  • vanhemman uupumus
  • tarve vanhemmuuden tuelle
  • huoli lapsen tai nuoren tilanteesta tai käytöksestä.

Ilmoita huoli mahdollisimman pian. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Apua on saatavilla.

Ilmoituksesi perusteella sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.