Ajankohtaista

Unajanlahden Jokisuunkarran luontoa ennallistetaan – laitumelle tulossa ylämaankarjaa

Unajanlahden Jokisuunkarran luontomaisemaa.

Rauman kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä Helmi-elinympäristöohjelman harkinnanvaraista valtionavustusta linnustollisesti ja virkistyskäytöllisesti arvokkaan Unajanlahden niitty- ja laidunalueiden ennallistamiseen.

Alue niitettiin koneellisesti syksyllä 2022, ja pienpuustoa raivattiin talkoovoimin talvella 2023. Tänä keväänä laidun aidataan, jotta sinne voidaan sijoittaa laiduntamaan ylämaankarjaa ja mahdollisesti myös lampaita.

– Tavoitteena on ennallistaa niittämällä ja laiduntamalla noin 4 hehtaaria merenlahteen ja jokivarteen rajoittuvaa entistä laidunniittyä. Alueella kasvaa pääasiassa järviruokoa, vs. tarkastusmestari Joakim Sjöroos kertoo.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rauman kaupungin, Metsähallituksen, Unajan kyläyhdistyksen, Rauman seudun lintuharrastajien sekä maanomistajien kanssa.