Uotilaan rakennetaan uusi puukoulu- ja päiväkotikokonaisuus, johon kuuluvat myös omatoimikirjasto ja liikuntatila. Tulevan rakennuksen viralliseksi nimeksi ehdotetaan Uotilanrinteen monitoimikeskusta. Sivistysvaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 26.9.

– Uotilanrinne-nimen käyttö uudisrakennuksessa noudattaa Kotimaisten kielten keskuksen ohjeistusta paikantavasta ja perinnäisestä nimestä. Koulun ja molempien päiväkotien henkilökunnat suhtautuvat nimeen myönteisesti. Uotilan koulun oppilaskuntaa on myös kuultu, mutta varsinaisia nimiehdotuksia emme saaneet oppilailta, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan hyvä oppilaitoksen nimi sisältää koulutusasteeseen viittaavan ja oppilaitosta tarkoittavan sanan. Lisäksi nimi kertoo, missä oppilaitos sijaitsee.

Tulevan rakennuksen alueella ovat aiemmin sijainneet Uotilanrinteen peruskoulu ja lukio. Uuden koulukokonaisuuden nimestä keskusteltiin hankesuunnitelmavaiheessa, jolloin nimiehdotuksiksi nousivat muun muassa Uotilanrinteen monitoimitalo ja Uotilanrinteen monitoimikeskus. Suunnitteluvaiheessa rakennuksesta on käytetty nimitystä Uotilan puukoulu ja -päiväkoti.

– Vastaavista rakennuksista käytetään eri kaupungeissa vaihtelevasti nimitystä monitoimitalo, monitoimikeskus ja monitoimijatalo, Viljanen-Lehto toteaa.

Uuteen koulu- ja päiväkotikokonaisuuteen siirtyvät nykyinen Uotilan koulu, Uotilan ja Helkkilän päiväkodit esiopetusryhmineen sekä iltapäiväkerho. Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2023–2026. Rakennusvaiheen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2024. Rakennus otetaan käyttöön vuoden 2025 lopulla.